Opinnäytetöiden tallentaminen Theseukseen | SeAMK kirjasto

Opinnäytetöiden Theseus-tallennus ja arkistointi muuttunut

kategoria: Julkaisut
#

Rehtorin päätöksen (94/2021) mukaisesti kaikki SeAMKin opinnäytetyöt tallennetaan 1.9.2021 lähtien Theseukseen opiskelijan valinnan mukaan joko avoimeen tai käyttörajattuun kokoelmaan. SeAMK suosittelee avoimeen kokoelmaan tallentamista.

Tässä vaiheessa SeAMKin käyttörajoitettuun kokoelmaan sisältyvät PDF-tiedostot ovat käytettävissä SeAMK Kirjaston asiakaspäätteiltä. Tiivistelmät ja muut tiedot ovat näkyvillä avoimesti.

Opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Tästä syystä opinnäytetyöhön ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa, vaikka se tallennettaisiin Theseuksen käyttörajattuun kokoelmaan. Jos opinnäytetyöhön sisältyy salaisia osia, niistä sovitaan opinnäytetyösopimuksessa ja ne raportoidaan ja käsitellään SeAMKin opinnäytetyöohjeistuksen mukaisesti.

Käyttörajatun kokoelman käyttöönoton myötä Theseukseen tallennettavia uusia opinnäytetöitä ei enää 1.9.2021 lähtien arkistoida paperimuodossa eikä opinnäytetyön paperiversiota toimiteta opiskelijapalveluihin eikä kirjastoon.