Turvallisempi tila kirjastossa

Pyrimme yhdessä siihen, että kirjasto olisi turvallinen ympäristö, jossa kaikki, niin asiakkaat kuin henkilökunta, voivat tuntea olonsa mukavaksi ja arvostetuksi.

Turvallisemman tilan periaatteiden yhteydessä käytetään sanaa turvallisempi, koska turvallisuuden tunne on aina subjektiivinen kokemus. Toimimalla turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti pyritään lisäämään fyysisen, henkisen ja sosiaalisen turvallisuuden tunnetta.

Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisesta. Huolehditaan yhdessä siitä, että kirjasto on kaikille turvallinen, viihtyisä ja luonteva oppimisen, tutkimisen, rauhoittumisen tai rentoutumisen paikka.

Vältämme oletuksia

Pyrimme aktiivisesti toiminnallamme ja sanavalinnoillamme välttämään tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, terveydestä, taustasta, kyvyistä, sukupuolesta tai mistään muustakaan. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa.

Toimimme kunnioittavasti ja avoimesti

Kunnioitamme toisen koskemattomuutta ja yksityisyyttä niin fyysisesti kuin sanallisestikin. Luomme yhdessä myönteisen, oppimiseen ja työskentelyyn innostavan ilmapiirin: ei ole olemassa oikeita tai vääriä kysymyksiä. On tärkeää kunnioittaa toisen tapaa osallistua ja tunnistaa, että osallistumistapoja on monia – kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä. Toimimme kannustavasti niin, että jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi ilman syrjityksi tai nolatuksi tulemisen tunnetta.

Puutumme epäkunnioittavaan käyttäytymiseen

Kunnioitamme toistemme henkilökohtaista tilaa ja koskemattomuutta. Emme käytä halventavaa tai väheksyvää kieltä, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Emme myöskään arvostele ulkonäköä tai juoruile.

Emme hyväksy syrjintää tai häirintää

Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kirjaston tilat ja tapahtumat ovat päihteettömiä.

Epäasialliseen käytökseen puututaan. Kirjaston henkilökunnalle tulee kertoa epämiellyttävistä tilanteista tai epäasiallisesta kohtelusta.

Kannamme vastuuta omasta viestinnästämme

Haluamme suhtautua avoimesti erilaisiin mielipiteisiin ja näkökulmiin. Pyrimme itse puhumaan ja viestimään avoimesti ja ymmärrettävästi.

Jos toimimme väärin, otamme asiasta vastuun ja pyydämme anteeksi

Emme kyseenalaista toisen kokemuksia, vaikka emme olisikaan samaa mieltä. Sitoudumme tarkastelemaan toimintaamme kriittisesti ja muokkaamaan sitä jatkuvasti. Otamme vastaan palautetta toiminnastamme ja toimintatavoistamme.

 

Kirjaston turvallisemman tilan periaatteet on mukailtu Seinäjoen ammattikorkeakoulun turvallisemman tilan periaatteista.