Saavutettavuus | SeAMK kirjasto

Saavutettavuus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella esteettömissä oppimisympäristöissä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan opiskelijoiden eri oppimisvaikeudet, sairaudet, vammat tai mielenterveyden haasteet sekä erilaiset kulttuuritaustat.

Tilojen esteettömyys

Kirjaston sijainti Kampustalossa

SeAMK Kirjasto sijaitsee Kampustalossa (Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki). Kirjaston tilat ovat Kampustalon 0-kerroksessa. 0-kerrokseen pääsee Kampustalon A-pääoven kautta seuraamalla opasteita, mutta reitti on melko mutkikas. Hissi löytyy C1-oven läheisyydestä.

Kirjaston varsinainen pääovi (C0) sijaitsee Kampustalon Tornitalon puoleisessa päädyssä. Avustaja voi olla tarpeen Kampustalossa liikuttaessa.

Kampustalon C0-ovi.
Kampustalon C0-ovi tornitalon puoleisessa päädyssä.

Pysäköinti

Kampustalon A-pääoven läheisyydessä on parkkipaikkoja myös liikkumisesteisille. C0-oven edustalla ei ole varsinaisia parkkipaikkoja, mutta lyhytkestoinen pysäköinti kirjastossa asiointia varten C0-oven edustalla on mahdollista.

Kampustalon ovet

Kampustalon ulko-ovissa ei ole automaattiavausta, ja ne ovat raskaat. C0-ovella esteetöntä kulkua hankaloittavat myös sisäovet sekä kirjaston turvaportit. Pyörätuolilla kulkeminen on helpompaa lähellä olevan portaikon oven kautta tai avaamalla pariovet.

Kirjastotila

Hyllyjen välissä mahtuu kulkemaan pyörätuolilla. Kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien korkeus ei ole säädettävissä. Avustaja voi olla tarpeen. Myös kirjaston henkilökunnalta voi pyytää apua.

WC-tilat

Esteettömät wc:t sijaitsevat Kampustalon pääaulan ja C0-kerroksen wc-tilojen yhteydessä.

Esteettömyyden parantaminen

Kampustalon tilojen ja piha-alueiden esteettömyyttä tullaan tarkastelemaan osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun tilojen esteettömyyskartoitusta ja kartoituksen perusteella käynnistetään toimenpiteitä esteettömyyden parantamiseksi.

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalinen saavutettavuus otetaan huomioon kirjaston palveluiden tarjoamisessa ja kehittämisessä.

SeAMK Kirjaston verkkopalveluissa ja digitaalisissa palveluissa noudatetaan WCAG:n eli Web Content Accessibility Guidelinesin (suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) tasoja A ja AA.

Tarkemmat tiedot saavutettavuudesta on esitetty seuraavissa saavutettavuusselosteissa:

Elektronisten aineistojen saavutettavuustiedot on ilmoitettu E-kirjastossa kunkin aineiston yhteydessä siltä osin kuin palvelun tarjoaja on ne ilmoittanut. Tietoa e-kirjojen saavutettavuudesta löytyy e-kirjaoppaasta kunkin e-kirjapalvelun sivuilta.

Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa muun muassa äänikirjoina ja pistekirjoina kaikille lukemisesteisille. SeAMK Kirjaston kautta palveluun ovat oikeutettuja ne SeAMKin opiskelijat, joille lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden, vamman tai sairauden aiheuttaman lukemisesteen vuoksi.

SeAMKin opiskelijat, jotka ovat Celia-asiakkaita, saavat halutessaan kurssikirjoille pidennetyn neljän viikon laina-ajan normaalin kahden viikon sijaan. Pidennyksen laina-aikaan saa ottamalla yhteyttä SeAMK Kirjastoon.