Saavutettavuus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella esteettömissä oppimisympäristöissä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan opiskelijoiden eri oppimisvaikeudet, sairaudet, vammat tai mielenterveyden haasteet sekä erilaiset kulttuuritaustat.

Tilojen esteettömyys

Kirjaston sijainti Kampustalossa

SeAMK Kirjasto sijaitsee Kampustalossa (Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki). Kirjaston tilat ovat Kampustalon 0-kerroksessa.

Kampustalon ovet

Kirjaston C0-ovi

Kirjaston varsinainen pääovi (C0) sijaitsee Kampustalon Tornitalon puoleisessa päädyssä. Ovissa ei ole automaattiavausta, ja ne ovat raskaat. C0-ovella esteetöntä kulkua hankaloittavat myös sisäovet sekä kirjaston turvaportit.

Pyörätuolilla kulkeminen on helpompaa lähellä olevan portaikon oven kautta tai avaamalla pariovet. Avustaja voi olla tarpeen Kampustalossa liikuttaessa.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä puhelimitse kirjaston asiakaspalveluun 040 830 0410.

Kampustalon C0-ovi.

Kampustalon C0-ovi

D-ovi

Varsinainen esteetön kulku Kampustaloon tapahtuu D-oven kautta. Ovissa on automaattiavustus. Kulku kirjastoon tapahtuu 1. kerroksen D-osan käytävää pitkin B-osan läpi ja siitä C-osan hissille. Hissillä pääsee alas 0-kerrokseen. Katso kuva alla.

A-ovi

Kirjastoon pääsee myös Kampustalon A-pääoven kautta seuraamalla kirjaston opasteita, mutta reitti on melko mutkikas. C1-oven läheisyydessä olevalla hissillä pääsee 1. kerroksesta 0-kerrokseen.

Kampustalon pohjakartta, jossa näkyy kirjaston, hissin ja ulko-ovien sijainnit.
Kampustalon pohjakartta

Pysäköinti

Kampustalon A-pääoven läheisyydessä on parkkipaikkoja myös liikkumisesteisille. C0-oven edustalla ei ole varsinaisia parkkipaikkoja, mutta lyhytkestoinen pysäköinti kirjastossa asiointia varten C0-oven edustalla on mahdollista.

Kirjastotila

Hyllyjen välissä mahtuu kulkemaan pyörätuolilla. Kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien korkeus ei ole säädettävissä. Avustaja voi olla tarpeen. Myös kirjaston henkilökunnalta voi pyytää apua.

WC-tilat

Esteettömät wc:t sijaitsevat Kampustalon pääaulan ja C0-kerroksen wc-tilojen yhteydessä.

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalinen saavutettavuus otetaan huomioon kirjaston palveluiden tarjoamisessa ja kehittämisessä.

SeAMK Kirjaston verkkopalveluissa ja digitaalisissa palveluissa noudatetaan WCAG:n eli Web Content Accessibility Guidelinesin (suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) tasoja A ja AA.

Tarkemmat tiedot saavutettavuudesta on esitetty seuraavissa saavutettavuusselosteissa:

Elektronisten aineistojen saavutettavuustiedot on ilmoitettu E-kirjastossa kunkin aineiston yhteydessä siltä osin kuin palvelun tarjoaja on ne ilmoittanut. Tietoa e-kirjojen saavutettavuudesta löytyy e-kirjaoppaasta kunkin e-kirjapalvelun sivuilta.

Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa muun muassa äänikirjoina ja pistekirjoina kaikille lukemisesteisille. SeAMK Kirjaston kautta palveluun ovat oikeutettuja ne SeAMKin opiskelijat, joille lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden, vamman tai sairauden aiheuttaman lukemisesteen vuoksi.

SeAMKin opiskelijat, jotka ovat Celia-asiakkaita, saavat halutessaan kurssikirjoille pidennetyn neljän viikon laina-ajan normaalin kahden viikon sijaan. Pidennyksen laina-aikaan saa ottamalla yhteyttä SeAMK Kirjastoon.