Tunnusluvut | SeAMK kirjasto

Tunnusluvut

Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 2 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 3 e-lehteä

Aineistot 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kirjoja 57 148 54 099 54 225 52 723 52 154 48 659
Saapuvia painettuja lehtiä 238 233 191 189 180 145
E-lehtiä 14 490 13 660 14 484 17 319 16 596 16 710
E-kirjoja 329 307 348 042 356 642 379 936 420 898 448 341
Lainaus 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lainat ja uusinnat 179 960 186 854 109 605 124 943 95 939 92 068
Asiakaskäynnit 51 528 125 897 59 267 75 399 92 142 109 339
Rekisteröidyt lainaajat 14 725 11 886 15 659 19 500 20 956 14 321
Aktiiviset lainaajat 3 647 3 299 2 950 2 576 2 572 2606
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,5 päivää 1,8 päivää 2,8 päivää 1,6 päivää 1,36 päivää 1,23 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
576 tuntia 577 tuntia 568 tuntia 609 tuntia 897 tuntia 591,5 tuntia
Henkilökunta 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14 13 13 13 13 13

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastotietokannan ylläpito Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto koskee vuotta 2020. Korkeakoulukirjastojen yhteistilaston kehittäminen jatkuu tieteellisten kirjastojen yhteistyönä.

Lisätietoa ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodissa: Kärki, Jussi; Ylitalo-Kallio, Päivi; Meronen, Jarkko. Yhteistilaston kehittäminen etenee hitaasti.