Tunnusluvut

JOKA KIRJAA LAINATAAN 3 KERTAA VUODESSAJOKAISTA SEAMKILAISTA KOHDEN ON 2 E-LEHTEÄ

Aineistot 2013 2014 2015 2016 2017
Kirjoja 92 636 90 047 85 818 72 900 68 644
Saapuvia painettuja lehtiä 492 456 447 377 336
E-lehtiä 11 580 13 263 16 166 10 989 10 674
E-kirjoja 328 476 493 622 519 000 290 208 302 009

1/3 LAINAAJISTA TULEE SEAMKIN ULKOPUOLELTAYKSI SEAMKILAINEN LAINAA TAI UUSII LAINOJA 50 KERTAA VUODESSA

Lainaus 2013 2014 2015 2016 2017
Lainat ja uusinnat 301 578 308 946 292 048 246 566 222 538
Asiakaskäynnit 71 856 68 729 59 760 63 886 53 352
Rekisteröidyt lainaajat 29 654 31 359 33 078 34 754 16 059
Aktiiviset lainaajat 5 371 5 247 5 093 4 554 4 105
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,5 päivää 2,8 päivää 2,3 päivää 2,5 päivää 2,4 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2013 2014 2015 2016 2017
710 tuntia 589,50 tuntia 601,25 tuntia 571,50 tuntia 556 tuntia
Toimipisteet 2013 2014 2015 2016 2017
3 3 3 3 3
Henkilökunta 2013 2014 2015 2016 2017
16 15 15 15 15