Tunnusluvut | SeAMK kirjasto

Tunnusluvut

Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 3 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 2 e-lehteä

Aineistot 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kirjoja 90 047 85 818 72 900 68 644 57 148 54 099 54225
Saapuvia painettuja lehtiä 456 447 377 336 238 233 191
E-lehtiä 13 263 16 166 10 989 10 674 14 490 13 660 14484
E-kirjoja 493 622 519 000 290 208 302 009 329 307 348 042 356642

1/4 lainaajista tulee SeAMKin ulkopuoleltaYksi seamkilainen lainaa tai uusii lainoja 25 kertaa vuodessa

Lainaus 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lainat ja uusinnat 308 946 292 048 246 566 222 538 179 960 186 854 109605
Asiakaskäynnit 68 729 59 760 63 886 53 352 51 528 125 897 59267
Rekisteröidyt lainaajat 31 359 33 078 34 754 16 059 14 725 11 886 15659
Aktiiviset lainaajat 5 247 5 093 4 554 4 105 3647 3299 2950
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,8 päivää 2,3 päivää 2,5 päivää 2,4 päivää 2,5 päivää 1,8 päivää 2,8 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
589,50 tuntia 601,25 tuntia 571,50 tuntia 556 tuntia 576 tuntia 577 tuntia 568 tuntia
Toimipisteet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3 3 3 3 2 1 1
Henkilökunta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15 15 15 15 14 13 13