Tunnusluvut

Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 3 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 2 e-lehteä

Aineistot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kirjoja 92 636 90 047 85 818 72 900 68 644 57 148 54 099
Saapuvia painettuja lehtiä 492 456 447 377 336 238 233
E-lehtiä 11 580 13 263 16 166 10 989 10 674 14 490 13 660
E-kirjoja 328 476 493 622 519 000 290 208 302 009 329 307 348 042

1/4 lainaajista tulee SeAMKin ulkopuoleltaYksi seamkilainen lainaa tai uusii lainoja 25 kertaa vuodessa

Lainaus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lainat ja uusinnat 301 578 308 946 292 048 246 566 222 538 179 960 186 854
Asiakaskäynnit 71 856 68 729 59 760 63 886 53 352 51 528 125 897
Rekisteröidyt lainaajat 29 654 31 359 33 078 34 754 16 059 14 725 11 886
Aktiiviset lainaajat 5 371 5 247 5 093 4 554 4 105 3647 3299
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,5 päivää 2,8 päivää 2,3 päivää 2,5 päivää 2,4 päivää 2,5 päivää 1,8 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
710 tuntia 589,50 tuntia 601,25 tuntia 571,50 tuntia 556 tuntia 576 tuntia 577 tuntia
Toimipisteet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3 3 3 3 3 2 1
Henkilökunta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16 15 15 15 15 14 13