Tunnusluvut | SeAMK kirjasto

Tunnusluvut

Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 2 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 3 e-lehteä

Aineistot 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kirjoja 68 644 57 148 54 099 54 225 52 723 52 154
Saapuvia painettuja lehtiä 336 238 233 191 189 180
E-lehtiä 10 674 14 490 13 660 14 484 17 319 16 596
E-kirjoja 302 009 329 307 348 042 356 642 379 936 420 898
Lainaus 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lainat ja uusinnat 222 538 179 960 186 854 109 605 124 943 95 939
Asiakaskäynnit 53 352 51 528 125 897 59 267 75 399 92 142
Rekisteröidyt lainaajat 16 059 14 725 11 886 15 659 19 500 20 956
Aktiiviset lainaajat 4 105 3 647 3 299 2 950 2 576 2 572
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,4 päivää 2,5 päivää 1,8 päivää 2,8 päivää 1,6 päivää 1,36 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
556 tuntia 576 tuntia 577 tuntia 568 tuntia 609 tuntia 896 tuntia
Toimipisteet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 2 1 1 1 1
Henkilökunta 2017 2018 2019 2020 2021 2022
15 14 13 13 13 13

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastotietokannan ylläpito Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto koskee vuotta 2020. Korkeakoulukirjastojen yhteistilaston kehittäminen jatkuu tieteellisten kirjastojen yhteistyönä.

Lisätietoa ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodissa: Kärki, Jussi; Ylitalo-Kallio, Päivi; Meronen, Jarkko. Yhteistilaston kehittäminen etenee hitaasti.