Tunnusluvut | SeAMK kirjasto

Tunnusluvut

Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 2 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 3 e-lehteä

Aineistot 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kirjoja 68 644 57 148 54 099 54225 52723 52154
Saapuvia painettuja lehtiä 336 238 233 191 189 180
E-lehtiä 10 674 14 490 13 660 14484 17319 16596
E-kirjoja 302 009 329 307 348 042 356642 379936 420898
Lainaus 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lainat ja uusinnat 222 538 179 960 186 854 109605 124943 95939
Asiakaskäynnit 53 352 51 528 125 897 59267 75399 92142
Rekisteröidyt lainaajat 16 059 14 725 11 886 15659 19500 20956
Aktiiviset lainaajat 4 105 3647 3299 2950 2576 2572
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,4 päivää 2,5 päivää 1,8 päivää 2,8 päivää 1,6 päivää 1,36 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
556 tuntia 576 tuntia 577 tuntia 568 tuntia 609 tuntia ilmoitetaan myöhemin
Toimipisteet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 2 1 1 1 1
Henkilökunta 2017 2018 2019 2020 2021 2022
15 14 13 13 13 13

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastotietokannan ylläpito Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto koskee vuotta 2020. Korkeakoulukirjastojen yhteistilaston kehittäminen jatkuu tieteellisten kirjastojen yhteistyönä.

Lisätietoa ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodissa: Kärki, Jussi; Ylitalo-Kallio, Päivi; Meronen, Jarkko. Yhteistilaston kehittäminen etenee hitaasti.