Tunnusluvut

JOKA KIRJAA LAINATAAN 3 KERTAA VUODESSAJOKAISTA SEAMKILAISTA KOHDEN ON 2 E-LEHTEÄ

Aineistot 2012 2013 2014 2015 2016
Kirjoja 117 662 92 636 90 047 85 818 72 900
Saapuvia painettuja lehtiä 718 492 456 447 377
E-lehtiä 10 065 11 580 13 263 16 166 10 989
E-kirjoja 329 544 328 476 493 622 519 000 290 208

1/3 LAINAAJISTA TULEE SEAMKIN ULKOPUOLELTAYKSI SEAMKILAINEN LAINAA TAI UUSII LAINOJA 50 KERTAA VUODESSA

Lainaus 2012 2013 2014 2015 2016
Lainat ja uusinnat 310 801 301 578 308 946 292 048 246 566
Asiakaskäynnit 106 976 71 856 68 729 59 760 63 886
Rekisteröidyt lainaajat 27 729 29 654 31 359 33 078 34 754
Aktiiviset lainaajat 5 525 5 371 5 247 5 093 4 554
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 3,0 päivää 2,5 päivää 2,8 päivää 2,3 päivää 2,5 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2012 2013 2014 2015 2016
743 tuntia 710 tuntia 589,50 tuntia 601,25 tuntia 571,50 tuntia
Toimipisteet 2012 2013 2014 2015 2016
6 3 3 3 3
Henkilökunta 2012 2013 2014 2015 2016
18 16 15 15 15