Tunnusluvut | SeAMK kirjasto

Tunnusluvut

Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 2 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 3 e-lehteä

Aineistot 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kirjoja 72 900 68 644 57 148 54 099 54225 52723
Saapuvia painettuja lehtiä 377 336 238 233 191 189
E-lehtiä 10 989 10 674 14 490 13 660 14484 17319
E-kirjoja 290 208 302 009 329 307 348 042 356642 379936
Lainaus 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lainat ja uusinnat 246 566 222 538 179 960 186 854 109605 124943
Asiakaskäynnit 63 886 53 352 51 528 125 897 59267 75399
Rekisteröidyt lainaajat 34 754 16 059 14 725 11 886 15659 19500
Aktiiviset lainaajat 4 554 4 105 3647 3299 2950 2576
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika 2,5 päivää 2,4 päivää 2,5 päivää 1,8 päivää 2,8 päivää 1,6 päivää
Tiedonhankinnan opetus (OPS) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
571,50 tuntia 556 tuntia 576 tuntia 577 tuntia 568 tuntia 609 tuntia
Toimipisteet 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 3 2 1 1 1
Henkilökunta 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15 15 14 13 13 12

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastotietokannan ylläpito Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto koskee vuotta 2020. Korkeakoulukirjastojen yhteistilaston kehittäminen jatkuu tieteellisten kirjastojen yhteistyönä.

Lisätietoa ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodissa: Kärki, Jussi; Ylitalo-Kallio, Päivi; Meronen, Jarkko. Yhteistilaston kehittäminen etenee hitaasti.