Opinnäytetyöt SeAMKissa | SeAMK kirjasto

Opinnäytetyöt SeAMKissa

Ammattikorkeakoulujen elektronisia opinnäytetöitä löytyy Theseus-verkkopalvelusta.Osa töistä on avoimesti verkossa, osa käyttörajatussa kokoelmassa.

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan usein yhteistyössä työelämän kanssa. Yritykset, organisaatiot ja yhdistykset ovat saaneet opinnäytetöiden tuloksina muun muassa selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt ovat tuoneet yrityksille ja alalle uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tehtävissä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt löytyvät Theseus-verkkopalvelusta vuodesta 2009 lähtien. Osa töistä on avoimesti verkossa, osa käyttörajatussa kokoelmassa. Käyttörajatussa kokoelmassa olevia töitä voi lukea Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastossa olevilta asiakaskoneilta. Theseus sisältää myös SeAMKin henkilökunnan kirjoittamia julkaisuja.

Opinnäytetöitä koskevat kysymykset voit lähettää sähköpostitse theseus.tuki(at)seamk.fi