Opinnäytetyöt SeAMKissa | SeAMK kirjasto

Opinnäytetyöt SeAMKissa

Ammattikorkeakoulujen elektronisia opinnäytetöitä löytyy verkosta.Niitä voi lukea vapaasti Theseus-verkkopalvelussa.

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan usein yhteistyössä työelämän kanssa. Yritykset, organisaatiot ja yhdistykset ovat saaneet opinnäytetöiden tuloksina muun muassa selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt ovat tuoneet yrityksille ja alalle uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tehtävissä.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä voi  lukea vapaasti Theseus-verkkopalvelussa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä löytyy Theseuksesta vuodesta 2009 lähtien. Theseus sisältää myös SeAMKin henkilökunnan kirjoittamia julkaisuja.

Vanhempia painettuja opinnäytetöitä löytyy kirjastosta. Jos opiskelija ei tallenna opinnäytetyötään Theseukseen, se voi löytyä painettuna kirjastosta. Painettujen opinnäytetöiden tietoja voi etsiä SeAMK-Finnalla. Voit hakea niitä eri hakusanoilla, esim. tekijällä tai aiheella. Painettuja opinnäytetöitä säilytetään kirjastossa vain viisi vuotta.