Kyselyyn vastanneet pääosin tyytyväisiä SeAMKin kirjastopalveluihin

kategoria: Kirjastopalvelut
#

Ammattikorkeakoulukirjastojen kansallinen käyttäjäkysely toteutettiin 19.9.–14.10.2022. SeAMKin kirjastopalveluita arvioi 167 vastaajaa. Edelliseen 2020 vuoden kyselyyn tuli 179 vastausta, joten vastaajamäärä pysyi samalla tasolla.

Eniten vastauksia terveys- ja hyvinvointialojen AMK-opiskelijoilta

Enemmistö vastaajista, 85 % oli AMK-opiskelijoita, joista suurin osa 1. tai 2. vuoden opiskelijoita. 8 % koko henkilökunnasta vastasi kyselyyn. Noin puolet kaikista vastaajista opiskelee tai työskentelee terveys- ja hyvinvointialoilla.

Vastaajat antoivat SeAMK Kirjastolle kokonaisarvosanaksi 8,33 asteikolla 0-10. Ammattitaitoinen palvelu, kirjaston sijainti ja omatoimikäyttö saivat kiitosta. Vastaajien mielestä kirjaston palveluista on tärkeintä, että ne toimivat kokonaisuutena hyvin.

Kirjaston puuttuminen hankaloittaisi opiskelua, opetusta ja tutkimusta

Vastaajat arvostavat henkilökunnan apua, maksuttomia palveluita, kokoelmia ja tiloja. Ellei kirjastoa olisi, tiedonhankinta vaikeutuisi ja se hankaloittaisi luotettavien lähteiden löytymistä.

Avoimissa vastauksissa toivottiin muun muassa selkeyttä verkkosivuille ja ohjemateriaaleja, kuten videoita tiedonhankintaan ja -käyttöön. Hiukan yllättävää oli se, että osa toivoi pidempiä laina-aikoja ja osa lyhyempiä laina-aikoja varsinkin e-kirjoille, jotta niitä riittäisi mahdollisimman monelle.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin urheilukello ja SeAMKilaisten kesken lisäksi tuotepalkintoja. Voittajille on ilmoitettu. Kiitokset kaikille vastaajille!