Kirjaston oppaat ovat uudistuneet

kategoria: Kirjastopalvelut
#

Kirjaston verkkosivulta löydät erilaisia kirjastohenkilökunnan tekemiä oppaita. Osa oppaista on tehty SeAMKin eri koulutusalojen tiedonhankinnan tarpeita silmällä pitäen, osa taas sisältää yleisiä ohjeita kirjastopalveluiden ja -aineistojen käyttöön.

Oppaita on uudistettu tänä syksynä ja osassa uudistustyö jatkuu edelleen.

Saavutettavuus oppaissa huomioitu

Oppaiden uudistamisen takana on digipalvelulaki, joka velvoitti kaikkia julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Verkkopalveluiden saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.

Uudistustyö alkoi keväällä SeAMKin ja kirjaston verkkosivujen muokkaamisella. Nyt myös kirjaston oppaat ovat saaneet samanlaisen käsittelyn. Näkyvin muutos asiakkaille on sivujen valikoiden siirtyminen yläosasta vasempaan reunaan. Osana uudistusta myös oppaiden väritys on muutettu vastaamaan SeAMKin visuaalista ilmettä. Uudistuksen myötä oppaita voi helposti käyttää eri päätelaitteilla. Toiminnallisuuksia on muokattu myös niin, että ne toimivat mahdollisimman hyvin muun muassa erilaisilla ruudunlukulaitteilla.

Alanmukaisia oppaita yhdistelty

Uudistuksen yhteydessä alanmukaisten oppaiden lukumäärä on vähentynyt. Osa oppaista on yhdistynyt isommiksi kokonaisuuksiksi.

Yhdistyneitä oppaita ovat:

  • Terveysala (aikaisemmat oppaat: Fysioterapia ja Hoitotyö)
  • Tekniikka (aikaisemmat oppaat: Automaatiotekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka ja Tietotekniikka)
  • Ruokaketju (aikaisemmat oppaat: Bio- ja elintarviketekniikka, Kasvintuotanto, Kotieläintuotanto, Maaseutuelinkeinot, Ravitsemus ja Ruokapalvelut).