Opinnäytetyöt SeAMK:ssaElektroniset opinnäytetyöt


Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä julkaistaan verkkojulkaisuina julkaisuarkisto Theseuksessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden tallentaminen Theseukseen on alkanut syksyllä 2009.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun elektroniset opinnäytetyöt koulutusohjelmittain

Theseuksen opinnäytteiden ja julkaisujen lataustilastoja voi tutkia täältä.


Painetut opinnäytetyöt

Vanhemmat painetut opinnäytetyötiedot löytyvät kirjaston eri toimipisteiden kokoelmista ja niitä voi etsiä Plari-tietokannasta.
- Hae hakusanalla, esim. tekijällä tai aiheella.
- Valmis hakupohja Plari-hakuun:  Hae tästä

AMK-opinnäytetyöt koulutusohjelmittain:

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
Fysioterapian koulutusohjelma
Hoitotyön koulutusohjelma
International business
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Konservoinnin / rakennuskonservoinnin koulutusohjelma
Kulttuurituotannon koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Mekatroniikan koulutusohjelma
Metsätalouden koulutusohjelma
Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma
Muotoilun koulutusohjelma
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Puutekniikan koulutusohjelma
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Sosiaalialan koulutusohjelma
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Tietotekniikan koulutusohjelma
Vanhustyön koulutusohjelma


Ylempi AMK-opinnäytetyö

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma
Rakentamisen koulutusohjelma
Sosiaalialan koulutusohjelma

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Tutustu myös

Opinnäytetöiden ja kirjallisten töiden ohjeet
(SeAMKin intrassa)

 

Kirjoitusohjeet, ulkonäkö, teksti- ja lähdeviitteiden teko, malli-pohjat, tallennus TheseukseenKaikki SeAMK:n opinnäytetyöt ovat haettavissa Nelli-portaalin kautta yhdellä haulla. Hae esimerkiksi aihesanalla!