Opinnäytetyöt SeAMK:ssaElektroniset opinnäytetyöt Theseuksessa


Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä julkaistaan verkkojulkaisuina Theseuksessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden tallentaminen Theseukseen on alkanut syksyllä 2009.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun elektroniset opinnäytetyöt tutkinto-ohjelmittain

Theseuksen opinnäytteiden ja julkaisujen lataustilastoja voi tutkia täältä.


Painetut opinnäytetyöt kirjastossa

Vanhemmat painetut opinnäytetyötiedot löytyvät kirjaston eri toimipisteiden kokoelmista ja niitä voi etsiä Plari-haulla ja uudella SeAMK-Finnalla.
- Hae hakusanalla, esim. tekijällä tai aiheella.
- Valmis Plari-haku SeAMKin opinnäytetöistä
- Valmis SeAMK-Finna-haku SeAMKin opinnäytetöistä

AMK-opinnäytetyöt koulutusohjelmittain:

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
Fysioterapian koulutusohjelma
Hoitotyön koulutusohjelma
International business
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Konservoinnin / rakennuskonservoinnin koulutusohjelma
Kulttuurituotannon koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Mekatroniikan koulutusohjelma
Metsätalouden koulutusohjelma
Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma
Muotoilun koulutusohjelma
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Puutekniikan koulutusohjelma
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Sosiaalialan koulutusohjelma
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Tietotekniikan koulutusohjelma
Vanhustyön koulutusohjelma


Ylempi AMK-opinnäytetyö

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma
Rakentamisen koulutusohjelma
Sosiaalialan koulutusohjelma

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Tutustu myös

Opinnäytetöiden ja kirjallisten töiden ohjeet
(SeAMKin intrassa)

 

Kirjoitusohjeet, ulkonäkö, teksti- ja lähdeviitteiden teko, malli-pohjat, tallennus TheseukseenKaikki SeAMK:n opinnäytetyöt ovat haettavissa Nelli-portaalin kautta yhdellä haulla. Hae esimerkiksi aihesanalla!