Maaliskuun uutuuskirjavinkit

#

Maaliskuun uutuuskirjavinkeissä on viisi erilaista teosta, jotka käsittelevät eri aiheita aina selkeästä kielestä ilmastonmuutokseen. Eeva Öörni esittelee oppaan, joka selvittää tekstien selkeyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden saloja. Katri Mannermaa puolestaan tarjoaa käsikirjan, joka korostaa työntekijän roolia oman osaamisen kehittämisessä ja työyhteisön hyvinvoinnissa. Talouden johtamisen asiantuntija-artikkeleista koostuva kirja valaisee maatalousyritysten menestystekijöitä ja talouden hallinnan tärkeyttä. Lisäksi Greta Thunbergin toimittama kirja käsittelee ilmastonmuutoksen haasteita ja tarjoaa näkökulmia sen ratkaisemiseen. Viimeisenä Reijo Laatikainen esittelee 25 tärkeää ruoka-ainetta ja niiden terveysvaikutuksia, antaen käytännönläheisiä neuvoja terveellisiin ravitsemusvalintoihin. Näiden teosten avulla lukija voi laajentaa tietämystään eri aihealueilla.

Kaikki nämä sekä muut uutuuskirjat löydät SeAMK-Finnasta. Tutustu ja tule lainaamaan!

 

Eeva Öörni
Selkeä kieli, toimivat tekstit : opas asiakastekstien käytettävyyteen
Kauppakamari, 2024

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tekstisi voisivat olla entistä vaikuttavampia ja helpommin omaksuttavia? Voisitko tekstisi sävyvalinnoilla vaikuttaa lukukokemukseen?

Kirja on suunnattu kaikille, jotka haluavat viestiä selkeämmin ja vaikuttavammin ja parantaa lukukokemusta, mutta erityisesti digitaalisten palveluiden parissa työskenteleville viestijöille.

Kirjassa kerrotaan mistä tekstien selkeys, käytettävyys ja saavutettavuus syntyy. Jokaisessa luvussa perehdytään asiaan ensin teorian avulla. Mitä selkeiden tekstien tekeminen vaatii? Mitä tekstin käytettävyys tarkoittaa? Miten voi tekstistä voi tehdä silmäiltävän? Miten voi kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä?

Selkeät ja napakat käytännön ohjeet syventävät teoriatiedon käytännön toimintaan. Lukuisten ennen ja jälkeen -tyyppisten esimerkkien avulla voit oppia miten voit kirjoittaa silmäiltävästi ja ymmärrettävästi tai tehdä tekstiin äänensävyjä. Tekstit viestivät muutakin kuin vain informaatiota. Tästä kirjasta sain monta käyttökelpoista vinkkiä omaan viestintääni.

Katri Mannermaa
Työntekijätaidot : käsikirja
Alma Talent, 2024

Työntekijätaidot ovat Katri Mannermaan mukaan metataitoja, jotka liittyvät työn luonteeseen – niillä ei tarkoiteta tietyissä ammateissa tarvittavia taitoja.

Mannermaa halusi kirjoittaa juuri tästä aiheesta, koska työntekijätaidoilla on merkitystä työyhteisön hyvinvointiin. Hän korostaa, että työntekijä itse on vastuussa näiden taitojen kehittämisestä. Jokaisen kannattaa tunnistaa itsessään se, ”mitä työntekijänä tuot mukanasi työpaikalle ja miten käyttäytymisesi sekä työn tekemisen tapasi vaikuttaa työkavereidesi työntekoon”.

Kirjan ensimmäisessä osassa kuvaillaan ihmisen persoonallisia ominaisuuksia. Kysymysten avulla työntekijä voi arvioida itseään, muun muassa luonnettaan, asennettaan, voimavarojaan, tilannetajuaan, käytöstään, tunteitaan ja vuorovaikutustaitojaan.

Toisessa osassa keskitytään työntekijän johdettavana olemisen taitoihin ja koko työyhteisöön vaikuttaviin yhteisöllisiin tekijöihin. Käsitellyiksi tulevat muun muassa alaistaidot, työn merkityksellisyys, motivaatio, asiantuntijuus, tiedonhankinta-, argumentointi-, ratkaisu- ja ristiriitojen käsittelytaidot sekä auttamishalu.

Kolmannessa osassa käsitellään työelämässä tarvittavia monia muita taitoja. Perinteisten viestintä-, tiimi-, kokous- ja neuvottelutaitojen lisäksi pohditaan muun muassa strategista ajattelua, muutoksessa elämisen taitoa, digi-, hybridi- ja etätyötaitoja sekä kulttuurisuustaitoja monimuotoisessa työyhteisössä.

Kirjan viimeisessä osassa Mannermaa kuvailee myös, minkälaisia työntekijätaitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Hän nostaa esille muun muassa jatkuvan oppimisen, polarisaation ja inhimillisyyden.

Innostuin kovasti tästä käsikirjasta, joka sisältää monia hyvän käytöksen periaatteita ja työtovereiden huomioonottamista – pieniä itsestään selviä, mutta usein toteutumattomia tekoja, joilla työyhteisö voi paremmin.

Parasta kirjassa olivat joka luvun lopusta löytyvät työntekijälle suunnatut kysymykset, joiden avulla hän voi miettiä omaa suhtautumistaan kirjassa nostettuihin aiheisiin. Kirja sopii sekä jo pitkään työelämässä olleille että uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Käsikirja jokaisen työntekijän kirja- tai verkkokirjahyllyyn!

Kirja on luettavissa e-kirjana Alma Talent Bisneskirjastossa (käytettävissä SeAMKin verkossa tai SeAMK-etäkäytön kautta) tai lainattavissa painettuna kirjana.

Ari Nopanen, Petri Koivisto & Päivi  Meronen (toim.)
Talousviisas maatilayritys
ProAgria, 2023

Asiantuntija-artikkeleista koostuva kirja käsittelee maatalousyrityksen talouden johtamista. Kirjassa paneudutaan mm. yrityksen menestystekijöihin, strategian laatimiseen, investointien suunnitteluun sekä prosessien tehokuuteen. Miten maatilayrityksestä tehdään talousviisas? Miksi strategia on myös maatilalle tärkeä? Miksi yhteistyökumppanit on hyvä ottaa mukaan maatilan kehittämiseen? Kirjan avulla selviää mitä ovat korvausinvestoinnit, tehostamisinvestoinnit, laajentamisinvestoinnit ja pakkoinvestoinnit.

Kirjaan on koottu lyhyitä yrittäjätarinoita, jotka osaltaan konkretisoivat teorian käytännön tasolle. Kirja antaa hyvät neuvot kilpailukykyisen maatilayrityksen rakentamiseen.

Kirjan kokooja ja esipuheen kirjoittaja Greta Thunberg
The climate book
Penguin Books Ltd, 2024

Miten ilmasto toimii? Miten planeettamme on muuttumassa? Miten se vaikuttaa meihin? Mitä olemme jo tehneet? Mitä meidän täytyy tehdä seuraavaksi? Näihin viiteen kysymykseen The climate book pyrkii vastaamaan kokoamalla yhteen yli sadan asiantuntijan artikkelit yhteen teokseen.

Tämä teos kertoo suoraviivaisesti ilmaston ja ihmiskunnan välisestä suhteesta, siitä miten meidän tekomme vaikuttavat ilmastoon, ja miten ilmaston muuttuminen vaikuttaa meihin. Kirja käy läpi ajan, jolloin ilmastonmuutoksen merkit havaittiin ensimmäisen kerran, ja johdattelee lukijansa historian ja nykyisen hetken läpi katsomaan kohti tulevaa.

Tämä kirja on kieltämättä melko paksu, mutta voit lukea vaikkapa vain yhden luvun tai artikkelin kerrallaan itseäsi koskettavasta aiheesta.

Ehkä tahdot ymmärtää ilmastonmuutosta ilmiönä paremmin, ja luet Naomi Orskesin parisivuisen artikkelin ‘Why didn’t they act?’ (s. 29) joka käsittelee syitä sen takana, miksei ilmastonmuutokseen reagoitu aikaisemmin. Kirjan luku ‘How the planet is changing’ (s. 44) kertoo tulvista, tulipaloista, mikromuoveista, ikijäästä, sekä monista muista muuttuvista maapallon ilmiöistä. ‘How it affects us’ -luvussa (s. 128–193) käsitellään monen muun lisäksi sekä vektorivälitteisiä sairauksia (Colón-González, s. 143) että antibioottiresistanssia (Brownstein ym., s. 147). ‘What we’ve done about it’ -luku kertoo uusiutuvista energialähteistä (Peters, s. 224), spekuloi ruokatuotannon uusia muotoja (Vermeulen, s. 252) ja pohtii kuljetuksen haasteita (Larkin, s. 265). Tulevaisuuteen katseen kääntävä ‘What we must do now’ -luku ei vaivu epätoivoon, eikä syyttele, vaan pohtii, miten ylittää ilmastoapatia (Stoknes, s. 337) ja mitä voimme oppia koronapandemiasta (Wallace-Wells, s. 378). Kirjan päätöksenä tiivistetään, mitä me voimme yksilöinä tehdä ilmastomuutoksen estämiseksi, ja mitä tehtäviä on siirrettävä vaikuttavampien tahojen vastuuksi.

Kirjan lyhyiden artikkeleiden avulla pääset tekemään pienen sukelluksen aiheeseen kerrallaan.

Reijo Laatikainen
Terveellistä! : 25 tärkeää ruoka-ainetta ja miksi niitä kannattaa syödä : asiantuntijan valinnat
Kirjapaja, 2023

Kokonaisvaltaisen ruokavalioremontin tekeminen koetaan usein työlääksi ja sen aloittaminen ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Alkuun voi kuitenkin päästä myös helpommalla tavalla ja sopivalta tuntuvin pienin askelin.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen tarjoaa tässä kirjassaan helpon ja käytännöllisen lähtökohdan terveellisiin ravitsemusvalintoihin. Teos esittelee 25 tuttua ruoka-ainetta ja kertoo, miksi juuri niitä kannattaa syödä säännöllisesti. Mukana teoksessa olevat ruoka-aineet ovat tutkitusti terveellisiä ja luovat hyvän perustan päivittäisille ruokavalinnoillemme. Kirjaan on valittu ruoka-aineita, jotka ovat yleisesti saatavilla ja melko helppoja käyttää, ja joiden käyttöön ei liity mitään välittömiä riskejä.

Kirja ei sisällä valmiita ruokaohjeita, mutta valituista ruoka-aineista on annettu käyttövinkkejä. Lisäksi kirjassa on huomioitu erityisruokavalioita noudattavat ja yleisimmät sairausryhmät ja annettu mahdollisia vaihtoehtoisia käyttötapoja.

Kirjassa esitellyt 25 terveellistä elintarviketta on valittu näiden kahdeksan keskeisimmän kriteerin perusteella :

  • Vitamiini- ja kivennäisainepitoisuus
  • Fytokemikaalipitoisuus
  • Tutkimusnäyttö terveysvaikutuksista
  • ”Puutteet” suomalaisten ruokavalioissa
  • Käyttökelpoisuus arjessa
  • Ravitsemussuositukset
  • Painonhallinta
  • Ilmastovaikutukset

 

Aiemmin julkaistut kirjavinkit löydät Ajankohtaista kokoomasivulta.