Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisuluettelo

Hae henkilökunnan julkaisuja julkaisuluettelosta
(linkki SeAMK-Finnaan)

 

 

SeAMKin henkilökunnan julkaisuluetteloon kerätään ammattikorkeakoulun henkilökunnalta henkilön koulutuspolitiikkaan tai ammattialaan liittyvät julkaisut.  Julkaisuluetteloon tallennetut viitetiedot toimitetaan vuosittain OKM:lle. Julkaisutietojen keräämisen tarkoituksena on saada tietoa korkeakoulujen julkaisutoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Vain julkaisuluetteloon tallennetut julkaisut tilastoituvat SeAMKille valtakunnallisiin tilastoihin. Toimitetut tiedot ovat selattavissa verkon kautta sekä Juulista että Vipusesta.

 

Tietoja kerätään seuraavissa kategorioissa:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat


Kerättävät julkaisut  jaotellaan tilastoinnissa kuuteen ryhmään: Julkaisuluokan A-C julkaisut tuottavat uutta tietoa ja pyrkivät siten edistämään tiedettä. Julkaisuluokan D-E julkaisut levittävät tietoa eteenpäin. Lisäksi tilastoidaan taiteellista toimintaa (F), opinnäytteitä (G) ja muita julkaisuja, jotka poikkeavat muodoltaan muista ryhmistä (H-I).

 

SeAMKin henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisunsa tiedot korkeakoulukirjastoon.

Julkaisutietosi voit lähettää kirjastoon tästä (kirjaudu sisään SeAMK-tunnuksilla).

Tiedot julkaisuista tallennetaan Seinäjoen korkeakoulukirjaston tietokantaan ja niitä voi hakea SeAMK-Finnalla.

Julkaisutietoja on kerätty vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2010 julkaisutyyppiluokitus muuttui, ja tuolloin alettiin kerätä tietoja myös koulutus- ja tieteenalan mukaan.

Lisätietoja:

  

 

Muita ohjeita:

  • SeAMKin julkaisutoiminnan tarkat ohjeet löytyvät SeAMKin intrasta
  • Jos julkaisun tekijöinä on useita SeAMKin työntekijöitä, rekisteröidään julkaisu heistä jokaiselle, mutta SeAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
  • Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-aineisto, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), niin julkaisu tilastoidaan vain yhteen kertaan.
  • Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
  • Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneet artikkelit ja julkaisut ilmoitetaan niissä kategorioissa, joihin ne sisältönsä perusteella kuuluvat.
  • Kaikissa luokissa tilastoidaan erikseen Suomessa ja ulkomailla julkaistut.
  • Julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa.
Ota yhteyttä
VMinnaKa.jpg

Minna Karvonen
tietopalvelusihteeri
p. 020 124 5047
gsm 040 830 0413

sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi
Tilaa uutuusjulkaisujen RSS-syöte
Seuraa SeAMK:n henkilökunnan viimeisimpiä julkaisuja RSS-syötteenä:

Tilaa henkilökunnan uutuusjulkaisujen RSS-syöteJulkaisutoiminta SeAMKissa

 
Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Sisältää ohjeet rinnakkaistallentamisesta ja avoimesta julkaisemisesta.