Yritysten yhteityöverkostojen kehittäminen | SeAMK kirjasto

Yritysten yhteistyösuhteiden kehittämiseen toimintamalli

kategoria: Julkaisut
#

Uudessa SeAMKin julkaisemassa raportissa esitellään Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittaman ja Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman Vertti – Toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostoissa -hankkeen toimenpiteet ja tulokset. Hankkeessa tuotetuilla työkaluilla yritykset voivat arvioida omien yhteistyöverkostojensa suorituskykyä ja sitä kautta pyrkiä vastaamaan toimintaympäristön muutosten luomiin haasteisiin.

Lue uusi SeAMK julkaisu:

Kirsti Sorama, Toni Luomanmäki, Marko Siltamäki, Marko Matalamäki, Sanna Joensuu-Salo, Henri Teittinen, Harri Lehtinen & Hannu Alakoski
Yritysten yhteistyöverkostojen kehittäminen: Toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostossa
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 146.