Uusi julkaisu simulaatio-opetuksen kokeiluista ja hyvistä käytänteistä

kategoria: Julkaisut
#

Simulaatio-opetus on lisääntynyt ja monimuotoistunut viime vuosina Seinäjoen ammattikorkeakoulun hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoiden opetuksessa. SeAMKissa toteutetaan rohkeasti ja luovasti kokeilukulttuuria ja jaetaan hyväksi koettuja ja sujuvia käytänteitä. Tämän julkaisun artikkeleissa kuvataan SeAMKin hoitotyön opettajien kokemuksia simulaatio-opetuksen kehittämisestä sekä hyväksi koettuja simulaatio-opetuskokeiluja.

Mari Salminen-Tuomaala & Silja Saarikoski (toim.)
Hyviä simulaatio-opetuskäytänteitä ja -kokeiluja sosiaali- ja terveysalalla
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 169