Uusi artikkelikokoelma esittelee SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin monipuolista osaamista

kategoria: Julkaisut
#

Ari Haasio & Sanna Joensuu-Salo (toim.)
Tutkimuksen ja opetuksen tiet: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri tutkii, opettaa ja kehittää
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 147 

Ari Haasio ja Sanna Joensuu-Salo kirjoittavat esipuheessa: “Tässä artikkelikokoelmassa SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin osaajat esittelevät omia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeitaan, jotka liittyvät niin työelämän ja opintojen kehittämiseen, tutkimukseen kuin yritysten kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseen. Osa artikkeleista perustuu tutkimustuloksiin, osa taas esittelee yritysyhteistyötä osana opetusta ja pedagogisia valintoja. SeAMKin liiketoiminnan ja kulttuurin yksikkö tekee myös aktiivisesti yhteistyötä oppilaitoksen muiden yksiköiden sekä koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Tässä teoksessa esitellään erilaisia hyviä käytänteitä, jotka ovat syntyneet nimenomaan tämänkaltaisesta yhteistyöstä. Oppiminen on elinikäinen prosessi.”