Työharjoittelijan kokemuksia täydennyskoulutuksesta ja harjoittelusta kirjastossa

#

Täydennyskoulutuksen kautta työharjoitteluun

Olen Niina Korpi-Hallila ja minut on voinut nähdä muiden työntekijöiden joukossa Kampustalolla kirjastossa. Olen ollut työharjoittelijana Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastossa viiden viikon ajan. Opiskelen SeAMKin KOKO2020-koulutuksessa, joka on täydennyskoulutus korkeasti koulutetuille. Koulutuksen tavoite on päivittää ja täydentää osallistujien aiemmin hankkimaa osaamista. Opintojen aiheisiin kuului mm. projektin hallinta, verkkoliiketoiminta ja lean-menetelmät.

Opiskelijaryhmämme erityisyys on, että kaikilla on taustallaan erilaiset opinnot ja työkokemus. Myös jatkosuunnitelmat ovat erilaiset. Tämän ansiosta opintojen aikana aiheista nousi esiin monia näkökulmia. Itse olen opiskellut kieliä ja suorittanut filosofian maisterin tutkinnon. Lisäksi olen suorittanut liiketoiminnan ammattitutkinnon. Hain harjoitteluun SeAMKin kirjastoon, koska olen kiinnostunut alasta ja halusin tutustua lähemmin korkeakoulukirjaston työhön.

Kirjaston monipuolinen maailma

Harjoittelu on ollut mukavaa ja opettavaista. Suurin kiitos siitä kuuluu kaikille kirjastossa työskenteleville, jotka ovat mielellään kertoneet tehtävistään ja vastanneet kaikenlaisiin kysymyksiin. Työtehtävät ovat monipuolisia. Olen saanut olla mukana seuraamassa tiedonhankinnan opetusta eri tutkintojen opiskelijoille. Ajantasaisen ja luotettavan tiedon hyödyntäminen on tärkeää, mutta sen löytäminen ja arvioiminen ei ole aina yksinkertaista. Olen myös käynyt läpi tiedonhankinnan englannin kielistä verkko-opetusmateriaalia. Minulle on selvitetty, mitä töitä liittyy aineistojen hankintaan ja kuvailuun. Lisäksi olen mm. tutustunut siihen, miten kirjasto viestii sosiaalisessa mediassa. Oma osansa työssä on myös asiakaspalvelu.

Työharjoittelun aikana olen kohdannut uusia ja hyödyllisiä asioita. Olen myös päivittänyt oman kirjastokorttini SeAMKin kirjastoon ja saanut esimerkiksi ihmetellä nykyaikaisen palautushyllyn kätevyyttä. Kirjastoihin liittyvät mielikuvat pitkistä hyllyistä ja suurista kirjamääristä. Nykyään on tarjolla paljon muutakin. Tällä hetkellä SeAMKin kirjaston aineistosta 80% on e-aineistoa. Työharjoitteluaika on auttanut ymmärtämään, mihin kaikkeen koulutustaustaani voi hyödyntää työelämässä. Nyt on hyvä jatkaa kohti uusia tuulia.

 

Uutisen kirjoitti työharjoittelija Niina Korpi-Hallila, joka suorittaa täydennyskoulutukseen kuuluvaa harjoittelua SeAMK Kirjastossa.