Tutkimustietoa viljanviljelyn kasvillisuusindeksidatan hankinnan vaihtoehdoista

kategoria: Julkaisut
#

Pellon muuttujien mittaaminen kasvukauden aikana ja niistä saadun datan käsittelyn merkitys on kasvanut pyrittäessä parantamaan peltoviljelyn kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Peltokasvit tuottavat kasvimassaa ravinteiden, veden ja auringonvaloa absorboivan lehtivihreän avulla. Yleisesti kasvien ravinnetarpeesta kertoo kasvukauden aikainen lehtivihreäkartta, jonka avulla yritetään parantaa viljanviljelyn sadon määrää, laatua ja kasvinviljelyn kannattavuutta. Tässä raportissa selvitetään kolmella tavalla kasvillisuusindeksidatan hankintaa lannoitteiden ja torjunta-aineiden täsmälevitystä varten.

Lue koko raportti:
Kari Alasaari, Jori Lahti & Juha Tiainen
Kasvillisuusindeksidatan hankinnan vaihtoehdot viljanviljelyssä: Kokemuksia ja havaintoja Etelä-Pohjanmaalta
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 153