Tutkimus digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemeistä | SeAMK kirjasto

Tutkimustietoa alueellisista digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemeistä

kategoria: Julkaisut
#

Tämä raportti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta More startups and Growth through Digitalisation and Artificial Intelligence. Hankkeessa on mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tässä raportoitu tutkimus keskittyy vertailevaan tutkimukseen alueellisista digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemeistä. Tutkimuksen mukaan kummallakin alueella on omanlaisensa digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemi, jolla on historialliset lähtökohtansa. Kuitenkin ekosysteemit ovat samansuuntaisia ja myös ammattikorkeakoulujen osallistuminen ekosysteemin toimintaan ja tehdyt kehittämistoimet ovat samankaltaisia. Ammattikorkeakoulun rooli on merkittävä kummallakin alueella. Tähän rooliin liittyvät sellaiset elementit kuin yhdistäminen, osaaminen, oppiminen, ennakointi ja tulevaisuuden sukupolvet. Opiskelijoita tulee valmistaa tulevaisuuden joustaviksi ongelmanratkaisijoiksi. Tässä tehtävässä avainasemassa ovat alueen edelläkävijäyritykset.

Lue koko raportti:
Kirsti Sorama, Marko Mikkola, Cimmo Nurmi, Juha Hirvonen  & Sanna Joensuu-Salo
Ammattikorkeakoulun rooli alueellisessa digitaalisen liiketoiminnan innovaatioekosysteemissä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 156