Eteläpohjalaisten yritysten kasvuprofiilit | SeAMK kirjasto

Tutkimus eteläpohjalaisten yritysten kasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

kategoria: Julkaisut
#

TKI Grow -hankkeen suuressa yritysselvityksessä kartoitettiin eteläpohjalaisten yritysten nykytilaa, vahvuuksia, kasvumahdollisuuksia ja tulevaisuuden tarpeita. Tutkimustulosten mukaan yrityksen kasvu ei ole kiinni mistään yksittäisestä ominaisuudesta, joskin toteutunut kasvu selittää tulevia kasvutavoitteita. Tuloksista nousevat esiin erityisesti digitalisaatioon ja markkinointiin liittyvät teemat. Kehittämisaktiivisuus ja yhteistyö auttavat yrityksiä menestymään. Raportissa esitellään myös kasvuekosysteemin vahvistamiseksi kehitetty malli korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön integroinnista ja toimijoiden profiloinnista kasvuyritysten tukemiseksi Etelä-Pohjanmaalla.
Tutkimusraportti on julkaistu Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa A, Tutkimuksia:

Kirsti Sorama, Sanna Joensuu-Salo, Marko Matalamäki, Jutta Mäkipelkola, Annika Tidström, Marko Siltamäki, Anni Rajala, Paula Linna, Merja Lähdesmäki, Leena Viitaharju & Timo Suutari
Eteläpohjalaisten yritysten kasvuprofiilit ja kasvuun vaikuttavat tekijät