Tietoa, taitoa ja teknologisia innovaatioita poikkeusoloissa - viides SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kokoomateos julkaistu

kategoria: Julkaisut
#
Julkaisutilaisuus 28.9.2020

Viidennen Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön henkilökunnan asiantuntijuutta esittelevän kokoomateoksen teemana on ”Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittämispolkuja sosiaali- ja terveysalalla.” Opetus- ja TKI-henkilökunta sekä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat kuvaavat artikkeleissaan ajankohtaisia ilmiöitä ja innovaatioita sekä kehittämismenetelmiä, tuotoksia ja tuloksia. Julkaisun artikkeleissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden tarvitsemaa tiedollista ja taidollista osaamista sekä kehitettyjä uusia menetelmiä, mittareita ja toimintamalleja. Lisäksi artikkeleissa esitellään uusia digitaalisia opetusmenetelmiä ja oppimista, tutkimista ja kehittämistä mahdollistavia oppimisympäristöjä. Artikkeleissa kuvataan myös hankkeissa kehitettyjä tai sovellettuja uusia menetelmiä sekä hankkeiden aikana syntyneitä tuotteita.  Julkaisun 22 artikkelia on jaettu kolmen teeman alle: Ilmiöitä ajassa, Kehittämisen polkuja ja Näkökulmia menetelmiin.

Mari Salminen-Tuomaala, Jaakko Hallila, Silja Saarikoski & Tarja Tapio (toim.)
Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittämispolkuja sosiaali- ja terveysalalla
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 157