Selvitys kuluttajien suhtautumisesta ilmastonmuutokseen, hiilijalanjälkeen ja sen pienentämiseen tähtääviin toimiin

kategoria: Julkaisut
#

Tuore SeAMKissa tehty selvitys käsittelee suomalaisen aikuisväestön näkemyksiä hiilijalanjäljestä ja kulutustottumuksiin liittyvistä asioista. Selvityksen kohteena ovat kuluttajien suhtautuminen ilmastonmuutokseen, hiilijalanjälkeen ja sen pienentämiseen tähtääviin toimiin. Lisäksi selvitettiin kuluttajille suunnattujen hiilijalanjälkilaskureiden käyttöä ja suhtautumista elintarvikkeiden hiilijalanjälkimerkintöihin.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa suomalaisista kuluttajista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja sen tuomista ongelmista ja lähes joka viides on erittäin huolissaan. Huolestuneet ovat myös keksimääräistä valmiimpia tekemään toimenpiteitä oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Helpoin tapa tähän vastaajien mielestä on jätteiden entistä parempi lajittelu. Yleisesti hiilijalanjälkeä ollaan valmiita pienentämään eniten toimilla, joissa muutosten tekeminen koetaan helpoksi.

Koko raportti luettavasti vapaasti verkossa

Marja Katajavirta, Beata Taijala & Hannu Tuuri
Hiilijalanjälki ja suomalaiset – kyselytutkimus suomalaisten hiilijalanjälkeen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä näkemyksistä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 165