Seamk julkaisu Oppiminen on tutkimista | SeAMK kirjasto

SeAMKissa on tutkittu, kehitetty ja tehty laadukkaita opinnäytetöitä

kategoria: Julkaisut
#

Uusissa SeAMKin julkaisuissa on kaksi artikkelijulkaisua: Oppiminen on tutkimista -julkaisun artikkelit nostavat esiin yksitoista SeAMKin Liiketoiminta ja kulttuuri –yksikössä tehtyä innovatiivista ja ajankohtaista opinnäytetyötä. Hyvinvointi ja luovuus -julkaisussa on yhdeksän artikkelia, joissa käsitellään SeAMK Sosiaali- ja terveysalan uusia luovia opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä opetuskokeiluja ja kehittämisprosesseja.

Kirsti Soraman ja Sanna Joensuu-Salon raportissa Maatilayritysten omistajanvaihdokset vertaillaan maatilayritysten omistajanvaihdoksia kahden kohderyhmän kautta: 1) maatilayritykset, joilla omistajanvaihdos on toteutettu viimeisen 10 vuoden aikana ja 2) maatilayritykset, joilla omistajanvaihdos aiotaan toteuttaa seuraavan 10 vuoden aikana. Selvityksen kohdealueena on Etelä-Pohjanmaa.

Uudet julkaisut:

Ari Haasio & Sanna Joensuu-Salo (toim.): Oppiminen on tutkimista: liiketalouden ja kulttuurin opinnäytetöitä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 129.

Asta Heikkilä, Mervi Lehtola & Silja Saarikoski (toim.): Hyvinvointi ja luovuus: SeAMK Sosiaali- ja terveysala tutkii ja kehittää 2. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 130.

Kirsti Sorama & Sanna Joensuu-Salo: Maatilayritysten omistajanvaihdokset. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 131.

 

Tutustu myös uuteen tutkimustietoon puutuotealan kasvuun ja kansainvälistymiseen vaikuttavista tekijöistä:

Sanna Joensuu-Salo, Salla Kettunen & Kirsti Sorama: Puutuotealan pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen vaikuttavia tekijöitä: katsaus uusimpiin tutkimuksiin.