SeAMK julkaisu | SeAMK kirjasto

SeAMKin uudessa julkaisussa tutkittua tietoa pop up -ravintoloiden asiakaskokemuksista

kategoria: Julkaisut
#

Lue, miten pop up -ravintoloiden tilat, tuotteet, kohtaamiset ja tunnelmat koetaan.

Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö -hanke Värinä käynnistettiin Tekesin rahoittamana keväällä 2015. SeAMKin osahankkeen eräänä tavoitteena on tarkastella asiakaskokemusta kokonaisuutena selvittämällä, miten ravintolan asiakkaat kokevat palvelukokonaisuuden ja miten he reagoivat erilaisiin aistiärsykkeisiin. Juurella-ravintola on Seinäjoella toimiva huippuravintola, joka tunnetaan loistavasta ruoasta, persoonallisesta palvelusta ja viihtyisästä miljööstä. Juurella-ravintola on mukana yrityskumppanina Värinä-hankkeessa ja sillä on ollut merkittävin rooli pop up -ravintolatapahtumien organisoimisessa.

Tutkimusraportti löytyy avoimesti verkosta:

Tuija Pitkäkoski: Moniaistisen ateriapalvelun tuottama asiakaskokemus pop up -ravintolassa: Tilan, tuotteen, kohtaamisen ja tunnelmanmerkitys asiakaskokemuksessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 28