SeAMKin opiskelijabarometri 2016 | SeAMK kirjasto

SeAMKin opiskelijabarometri 2016 nyt julkaisuna

kategoria: Julkaisut
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa yksi käytetty koulutuksen laadun mittari on opiskelijabarometri. Opiskelijabarometri 2016 -tutkimus pitää sisällään Seinäjoen ammattikorkeakoulun päivä- ja monimuoto-opiskelijoiden sekä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden barometrikyselyjen tulokset. Päiväopiskelijoille opiskelijabarometri toteutettiin jo 11. kertaa (aik. nuoret) ja monimuoto-opiskelijoille (aik. aikuiset) 7. kertaa. Ylemmän amk:n opiskelijat osallistuivat opiskelijabarometriin toista kertaa, edellisen kerran vuonna 2015. Ylempää AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat olivat kokonaisuudessaan kaikkein tyytyväisin opiskelijaryhmä.

Lue verkkojulkaisu:

Katajavirta Marja &  Tuuri Hannu. 2017. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2016 : Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevien päiväopiskelijoiden, monimuoto-opiskelijoiden sekä ylempää AMK-tutkintoa suorittavien tulokset. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 126.