Eri ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia | SeAMK kirjasto

SeAMKin asiantuntijoiden näkökulmia terveyden edistämiseen - uusi SeAMKin artikkelijulkaisu

kategoria: Julkaisut
#

Terveyden edistäminen on tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi sekä sairauksien ehkäisemiseksi. Terveyden edistäminen voidaan määritellä tietoisena voimavarojen kohdentamisena ja terveyden taustatekijöihin vaikuttamisena. Tässä uudessa artikkelijulkaisussa terveyteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan eri alojen asiantuntijoiden näkökulmista. Kirjoittajina on sekä hoitotyön, kulttuurialan, ravitsemusalan että sosiaalialan asiantuntijoita.

Löydät koko julkaisun osoitteesta https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230912123559

Mari Salminen-Tuomaala, Kaija Nissinen & Silja Saarikoski (toim.)
Eri ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 181