SeAMK toteutti maakunnallisen selvityksen ikääntyneiden tilanteesta palveluja tarjoavien yritysten tueksi

kategoria: Julkaisut
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) toteutti Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksen avulla kyselyn Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asuville yli 65-vuotiaille henkilöille syksyllä 2021. Kysely oli osa laajempaa, jo vuosia käynnissä ollutta GERDA-hanketta (GERDA – Gerontologinen tietokanta ja resurssikeskus), jossa kerätään tietoa ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteesta, tarpeista ja tällä kertaa myös koronapandemian vaikutuksista Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla ja Västerbottenissa. Kyselylomake postitettiin yhteensä 5 981 henkilölle, joista kyselyyn vastasi 2 732 henkilöä.

Raportissa esitellään monipuolisesti tietoa maakunnan yli 65-vuotiaiden henkilöiden tarpeista ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on tarjota tietoa päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tueksi. Selvityksen mukaan liikkumista ja muita aktiivisen elämän ylläpitäviä aktiviteettien tarjontaa tulee lisätä ja olla monipuolista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että mahdollisuuksia liikkua on myös henkilöillä, jotka saavat kotipalvelua.

Yksinäisyydestä kärsii 14 % vastaajista, mutta on tärkeää huomioida, että palvelujen piirissä oleminen ei poista yksinäisyyttä, ellei siihen erityisesti kiinnitetä huomiota. Erilaiset monipuoliset aktiviteetit lisäävät mahdollisuuksia ihmissuhteisiin ja vähentävät yksinäisyyttä.

Palvelutarjontaa voidaan tukea myös digitaalisilla palveluilla. Niiden käyttöönotossa on mietittävä millaisia palveluja ikääntyneet toivovat.

Tutustu raporttiin:

Katja Valkama, Katri Turunen, Hannu Tuuri & Marja Katajavirta
Toimintakykyä tukemaan – yli 65-vuotiaiden eteläpohjalaisten näkemyksiä hyvinvoinnistaan : 
Maakunnallinen selvitys ikääntyneiden tilanteesta palveluja tarjoavien yritysten tueksi
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B. Raportteja ja selvityksiä 175