Opetus- ja kehittämismenetelmät sosiaali- ja terveyalalla | SeAMK kirjasto

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kuudes artikkeliteos julkaistu

kategoria: Julkaisut
#

SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön kuudennen artikkelijulkaisun teemana on Luovat, kestävät ja innovatiiviset opetus- ja kehittämismenetelmät ja -ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla. Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ja etätyöhön siirtyminen on edistänyt uusien, virtuaalisten opetusmenetelmien kehittämistä ja erilaisten digitaalisten sovellusten käytön oppimista sekä niiden monipuolista hyödyntämistä. Koko maailmaa perusteellisesti ravistellut ja kuormittanut pandemia on pakottanut myös TKI-toimijat etsimään erilaisia menetelmiä lähestyä hankkeiden kohderyhmiä sekä kehittämään uusia aineistonkeruumenetelmiä.

Tämän julkaisun 17 artikkelissa luovia, kestäviä ja innovatiivisia opetus- ja kehittämismenetelmiä kuvataan sekä sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden, opiskelijoiden, opettajien että hanketyöntekijöiden näkökulmasta. Artikkeleissa kuvataan myös tässä ajassa ilmeneviä haasteellisia ilmiöitä ja hankkeissa tuotettuja hyviä ratkaisuja arjen ongelmiin.

Mari Salminen-Tuomaala, Katja Valkama & Silja Saarikoski (toim.)
Luovat, kestävät ja innovatiiviset opetus- ja kehittämismenetelmät ja -ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 164