SeAMK Ruoka 2021 - Julkaisu B 162 | SeAMK kirjasto

SeAMK Ruoka opettaa, tutkii ja kehittää

kategoria: Julkaisut
#

Kestävät ruokaratkaisut on Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksi keskeinen painoala. SeAMKin koulutus- ja TKI-toiminta kattavat koko ruokaketjun ja vastaavat osaltaan alan maakunnallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin. Tässä julkaisussa on ajankohtainen läpileikkaus SeAMKin Ruoka-yksikön asiantuntijuudesta. Julkaisun artikkeleissa käsitellään ruokaketjun kehittämistä maatalouden, elintarviketeollisuuden ja ravintola-alan näkökulmista.

Risto Lauhanen, Terhi Junkkari, Taru Mäki & Silja Saarikoski (toim.)
SeAMK Ruoka 2021 – ilmastokestävää ruokaketjua edistämässä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 162