SeAMK on vahva vaikuttaja - SeAMKin aluetaloudelliset vaikutukset vuosina 1992–2017

kategoria: Julkaisut
#

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijaryhmä on tutkinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudellisia vaikutuksia vuosina 1992–2017. Tutkimustulosten mukaan SeAMK on  vaikuttanut vahvasti Etelä-Pohjanmaan talouteen ja työllisyyteen. Vakinaistamisen jälkeen SeAMKin vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen, työllisyyteen, yksityiseen kulutukseen, väestöön ja verotuloihin on noussut selvästi. Raportissa esiteltävät Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset on laskettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä yleisen tasapainon (CGE) RegFinDyn-simulointimallilla.

Tutustu merkittäviin tutkimustuloksiin raportin verkkojulkaisusta: Susanna Kujala, Jouko Kinnunen, Outi Hakala & Hannu Törmä. 2017.  Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset 1992–2017. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 27