SeAMK Liiketoiminta ja kuttuurin opinnäytetöitä | SeAMK kirjasto

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin opinnäytetöitä artikkelijulkaisuna

kategoria: Julkaisut
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja kulttuuri julkaisi ensimmäisen parhaiden opinnäytetöiden koosteen verkkojulkaisuna vuonna 2017. Tämä teos on järjestyksessään toinen yksikön terävintä kärkeä edustavia opinnäytetöitä esittelevä kokoelma. Kirjan artikkelit perustuvat opinnäytetöihin ja opiskelija on kirjoittanut ne yhdessä lopputyönsä ohjaajan kanssa.

Aihepiirit vaihtelevat laskentatoimesta pk-yrittäjyyteen ja kirjastoalaan. Yhteistä näille kaikille artikkeleille on se, että ne ovat työelämälähtöisiä, oman alansa tutkimus- ja kehityshankkeiden tuotoksia, joiden avulla kehitetään yritysten ja organisaatioiden osaamista.

Ari Haasio & Sanna Joensuu-Salo (toim.)
Opinnäytetyöt alueensa kehittämisessä: Otteita liiketalouden ja kulttuurin alan opinnäytetöistä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 138

Opinnäytetyöt voi kokonaisuudessaan lukea ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosssa.