SeAMK Kirjastossa on lupa kokeilla ja innostua

#

Olen Paula, kolmannen vuoden kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelija. Olen alanvaihtaja ja aikuisopiskelija, joka päätyi SeAMKiin opiskelemaan pitkän mietinnän jälkeen. Aikaisempaa työkokemusta minulla on mm. kaupalliselta ja elintarvikealoilta, mutta kirjastomaailman tunsin ennestään vain ahkeran asiakkuuden kautta. Mahdollisuus opiskella kotikaupungissa itseä kiinnostavaa alaa houkutteli takaisin koulunpenkille.

Kirjasto- ja tietopalvelualan opinnoissa työharjoittelu sijoittuu tavallisesti kolmannen opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Monista muista aloista poiketen harjoittelujaksoja on vain yksi ja se kestää kerralla 5 kuukautta. Pitkässä harjoittelussa on sekä hyviä että huonoja puolia. Opiskelijat saattavat kokea paineita sopivan paikan löytämisestä, kun omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet eivät aivan vielä ole muotoutuneet selkeäksi urasuunnitelmaksi. Pitkässä harjoittelussa pääsee toisaalta jo hyvin sisälle työyhteisöön ja työtehtävätkin voivat olla jo hieman vaativampia.

Yleiset kirjastot ovat alan suurin työnantaja ja luonnollisesti moni hakeutuukin harjoitteluun yleiseen kirjastoon. Muitakin vaihtoehtoja on kuitenkin paljon. Ennen harjoittelua itseäni pohdituttikin kovasti, minne juuri minä sopisin tai mistä saisin parhaan kokemuksen. Toivoin harjoittelulta ennen kaikkea monipuolisia työtehtäviä, kasvavaa luottamusta omaan osaamiseen sekä uuden oppimista. Ja sitä todella sain!

Jo haastatteluvaiheessa SeAMK Kirjastolla tuli esille yhteistyön ja verkostojen merkitys. Niin kirjaston sisällä kuin koko alalla työtä tehdään osana verkostoja ja tietoa jaetaan avoimesti. Vain oma innostus on rajana sille, mihin työssään voi suuntautua. Korkeakoulukirjasto onkin ollut täydellinen paikka haastaa omaa osaamistaan, tarkastella alan mahdollisuuksia ja kehittyä kohti asiantuntijuutta.

Harjoittelussa ei pelkästään testattu koulun oppeja käytännössä, vaan annettiin vastuuta ja kannustettiin kehittämään uutta. Pääsin käytännössä harjoittelemaan muun muassa asiakaspalvelua, sisällönkuvailua, tapahtuman järjestämistä sekä julkaisutiedon keruuta. Jokainen työyhteisössä antoi tukensa ja jaksoi vastailla loputtomiin miksi–kysymyksiini. Vastavuoroisesti saatoin tuoda esille opiskelijan ja asiakkaan näkökulmaa, mikä on arvokasta tietoa kirjastolle esimerkiksi palvelujen testauksessa.

Nyt harjoittelun jo päätyttyä, voi todeta, että opiskelu SeAMKissa on antanut hyvät valmiudet myös korkeakoulukirjastossa työskentelyyn. Harjoittelussa vahvistui ajatus siitä, että asiakaskohtaamiset ja tiedonhankinta ovat asioita, joista todella innostun. Aineistojen tuntemus on olennaista hyvässä asiakaskokemuksessa, joten sekä tietokannoissa, että hyllyjen välissä seikkailu on olennainen osa työtä. Samalla aineistojen laadukkaan metadatan merkitys kirkastui itselle ja sisällönkuvailusta muodostuikin yksi mieluisimmista, vaikkakin hankalimmista tehtävistä.

Minut tapaa vielä kevään ajan SeAMK Kirjaston asiakaspalvelutiskin takaa. Tulkaahan siis kaikki SeAMKilaiset juttelemaan siitä, miten kirjasto voisi juuri sinun työtäsi tai opintojasi tukea!

Hae työharjoitteluun SeAMK Kirjastoon!

Kiitos Paulalle harjoitteluajasta! Ensi syksyn työharjoittelupaikka SeAMK Kirjastossa on haettavana perjantaihin 17.2.2023 asti. Lähetä hakemus kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Jaana Latvaselle sähköpostitse jaana.latvanen(at)seamk.fi