Digitaaliset palvelut ja hyvinvointiteknologiat | SeAMK kirjasto

Sähköiset palvelut ja hyvinvointiteknologiat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi- ja sote-organisaatioissa

kategoria: Julkaisut
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti kesällä 2021 Etelä-Pohjanmaalla toimiville hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntarjoajille kyselyn digitaalisten palveluista ja hyvinvointiteknologioiden käytöstä sekä koronavuoden vaikutuksista niihin. Kysely osoitti, että valtaosa (84 %) palveluntarjoajista tuottaa osan palveluistaan digitaalisina. Selvästi eniten raportoitiin viestintään ja videovälitteisiin etäpalveluihin liittyviä digitaalisia palveluita. 68 % organisaatioista oli ottanut näitä palveluita käyttöönsä korona-aikana. Vajaa puolet vastaajista arvioi, että organisaatio tulee kehittämään vuoden sisällä etenkin sähköistä viestintää sekä etävastaanottoihin, -hoivaan, -hoitoon ja -kuntoutukseen liittyviä palveluitaan. Pidemmän tähtäimen kehittämissuunnista ilmeni epävarmuutta. Kehittämiseen kaivattavasta tuesta kyselyn tuloksissa korostuivat hyvin moninaiset tiedon ja tuen tarpeet. Erityisesti kaivattiin taloudellista tukea, teknistä tukea sekä tietoa digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologioiden ominaisuuksista ja vaikuttavuudesta.

Koko raportti on luettavissa vapaasti verkossa:
Merja Hoffrén-Mikkola, Katja Valkama & Sami Perälä: Digitaaliset palvelut ja hyvinvointiteknologiat Etelä-Pohjanmaalla: Kysely hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioille korona-aikana (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 166).