PRO SOS -hankkeessa toimivia käytäntöjä aikuissosiaalityöhön

kategoria: Julkaisut
#

PRO SOS -hanke kehittää toimivia käytäntöjä aikuissosiaalityöhön maakunnallista sosiaali.- ja terveyspalvelujen järjestelmää silmällä pitäen. Hankkeen alussa tehtiin kysely hankkeen kohteena ja osallisina oleville sosiaalialan ammattilaisille. Suurin osa vastaajista oli aikuissosiaalityön kentällä toimivia sosiaalityöntekijöitä, mutta myös sosiaaliohjaajia oli vastaajissa paljon.

Kysely osoittaa, että aikuissosiaalityötä tehdään usein omalla persoonallisella tavalla. Se voi parhaimmillaan tuottaa asiakkaille räätälöityä palvelua. Vaarana on kuitenkin, että sosiaalityön asiakkaiden saaman palvelun laatu vaihtelee alueiden, kuntien, yksiköiden ja jopa tiimien välillä. Monet vastaajat sekä kertoivat sosiaalityön toimivista ja koetelluista menetelmistä, että myös esittivät tarpeen testattujen ja toimivien sosiaalityön menetelmien kehittämiselle ja käyttöönotolle. Tarve näyttää olevan suuri myös sosiaalityön vaikuttavuuden mittaamisen ja osoittamiseen. Sosiaalityön asiakkaiden moninaisuus ja tästä johtuva sosiaalityön toimintatapojen laaja kirjo, tekevät vaikuttavuuden arvioinnin haastavaksi.

PRO SOS -hankkeen ensimmäinen raportti on ilmestynyt:

Sinikka Volanto & Minna Zechner: PRO SOS -hankkeen aikuissosiaalityön alkukartoitus: Palvelutarpeen arviointi, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö toimeentulotuessa ja sosiaalityön yhteiskehittäminen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 128.