Opas maitotilayrittäjille

kategoria: Julkaisut
#

Tämä oppimateriaali auttaa maitotilayrittäjiä strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä päätösten teossa ja kehittämistoimien toteuttamisessa. Julkaisussa esitetään myös analysointimalleja, jotka auttavat analysoimaan maitotilayrityksen toimintaympäristöä ja resursseja sekä laatimaan synteesianalyysin.

Tutustu uuteen SeAMK julkaisuun:

Matti Ryhänen & Jyrki Rajakorpi
Maitotilayrittämisen kehittämisedellytyksien parantaminen Kurikassa
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaaleja 12