Smart ladies in digital world SeAMK | SeAMK kirjasto

Naisyrittäjät ja naisopiskelijat yhdessä yrittäjyyden polulla

kategoria: Julkaisut
#

Smart ladies in digital world -hankkeessa luotiin verkostomainen toimintamalli naisyrittäjien ja ammattikorkeakoulun välille. Uudessa toimintamallissa sekä naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet yrittäjämäiseen toimintaan kehittyvät. Malli perustuu verkostoitumiseen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden, naisyrittäjien sekä yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden kesken. Tässä raportissa esitetään, kuinka opiskelijoiden, oppilaitoksen ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä voidaan saada aikaan kaikkia osapuolia hyödyttävää toimintaa.

Lue koko raportti:

Salla Kettunen, Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama & Marja Katajavirta
Naisyrittäjät ja naisopiskelijat yhdessä yrittäjyyden polulla : tuloksia Smart ladies in digital world -hankkeesta.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 133
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-85-4