Moninaista osaamista SeAMKista - seitsemäs kokoomateos on ilmestynyt

kategoria: Julkaisut
#

SeAMK on julkaissut järjestyksessään seitsemännen kokoomateoksen: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Tämän vuoden teokseen osallistui lähes sata kirjoittajaa SeAMKin asiantuntijoista, ja artikkeleita koottiin julkaisuun kokoomateoksen historian ennätysmäärä: 56 kappaletta. Teoksen artikkeleissa tarkastellaan sitä, miten moninainen SeAMK toimii muuttuvassa ympäristössä. Kirjan artikkelit nostavat esiin moninaista osaamista esimerkiksi koulutuksessa, opinnäytetöissä, TKI-hankkeissa sekä maakuntakorkeakoulutoimintana ja laajoina verkostoina. Kirjan artikkelit voidaan jakaa kuuteen kokonaisuuteen: 1) Ammattikorkeakoulut osana yhteiskuntaa, 2) Opettajuus ja oppiminen, 3) Hyvinvointia kehittämässä, 4) Digitalisaatio muutosvoimana, 5) Kansainvälisyys ja 6) Yrittäjyys ja kasvu.

Seliina Päällysaho, Ari Haasio, Silja Saarikoski & Sirkku Uusimäki (toim.)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32