Miten käyttäjät arvioivat SeAMK-Finnaa?

kategoria: Kirjastopalvelut
#

Vuoden 2021 alussa kaikissa Suomen kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-verkkopalveluissa toteutettiin asiakaskysely Finnan käytöstä. Kyselyyn vastasi yli 28 000 käyttäjää, joista ammattikorkeakoulukirjastojen asiakkaita oli 3945 (14 %). Yliopistokirjastoista saatiin 2671 vastausta (9 %) ja yleisistä kirjastoista yli 18000 vastausta (64 %).

Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMK-Finna-verkkopalvelua arvioi 92 asiakasta. Edellisessä vuoden 2019 kyselyssä vastauksia saatiin enemmän, valtakunnallisesti lähes 48000 vastausta ja SeAMKissa 341 vastausta.

Vastaajat suosittelevat palvelua myös muille (NPS 48). Keskiarvoksi SeAMK-Finna saa vastaajilta 8,5. Finnan valtakunnan tason keskiarvoksi tuli kyselyssä 8,6.

Lue lisää Finna-käyttäjäkyselyn tuloksista @SeAMK-verkkolehden artikkelista. Saat tietää muun muassa millainen on tyypillinen SeAMK-Finnan opiskelijakäyttäjä.