Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon

kategoria: Julkaisut
#

Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon -julkaisu tuottaa uutta tietoa maitotilayritysten johtamisesta ja toimintatavoista sekä esittelee maitotilayrityksen johtamista varten rakennetun kokonaisvaltaisen johtamisen mallin. Kokonaisvaltainen johtaminen tarkoittaa pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena, jossa pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Tutkimusraportti on laadittu SeAMK Ruoka -yksikön, Helsingin yliopiston taloustieteen osaston, Maitosuomen, ItäMaidon ja Maitovaltuuskunnan yhteistyönä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää maitotilayrittäjien johtamistaitojen kehittämisessä, toimintatapojen valinnassa sekä alan koulutuksissa.

Tutkimus perustuu useisiin aineistoihin. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistui suuri määrä maitotilayrittäjiä ja heidän sidosryhmiensä edustajia pääosin Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta mutta myös muualta Suomesta. Artikkelit ovat kirjoittaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston asiantuntijat.

Uusi SeAMK julkaisu löytyy vapaasti verkosta:

Matti Ryhänen & Margit Närvä (toim.)
Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7317-06-8