Kasvua ja kansainvälistymistä markkinoinnin ja digitalisaation keinoin – puutuotealan mahdollisuudet Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

kategoria: Julkaisut
#

Puutuoteala käy lävitse suuria muutoksia, sillä kaupan rakenne on muuttunut ketjuuntumisen myöstä, kysynnän maantieteelliset painopisteet ovat muuttuneet ja uusia materiaaleja on tullut kilpailemaan puun kanssa. Asiakaskunnan ja asiakkaiden odotusten muuttuessa yritys joutuu sopeuttamaan toimintaansa. Osa yrityksistä on siinä onnistunut ja voi hyvin, osalla on vaikeuksia.

Menestyvät yritykset viestivät oman toimintansa vastuullisuudesta ja kehittävät brändiään. He osaavat kuunnella asiakkailta tulevia ajatuksia ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntää niitä tuotekehityksessään. Tuotetietoja ja hintoja etsitään yhä enemmän netistä, joten siellä näkyminen on yritykselle erittäin tärkeää. Tuotteen tarinaa, ohjeita ja muita tietoja etsitään valmistajien sivuilta jos ne eivät jälleenmyyjien kautta välity riittävän hyvin.

Digitalisaatiota hyödynnetään automaatiossa, tuotannossa, yhteydenpidossa, markkinoinnissa, mainonnassa ja ohjeiden tekemisessä.

Julkaisu koostuu Puutuotealan kasvuhankkeen aikana tehdyistä esiselvityksistä. Mukana on katsaus Ruotsin puutuotealan markkinatilanteeseen ja tietoa markkinoilla toimimisesta.

Lue vapaasti verkossa:
Salla Kettunen, Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Marja Katajavirta & Hannu Tuuri
Kasvua ja kansainvälistymistä markkinoinnin ja digitalisaation keinoin – Puutuotealan mahdollisuudet Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 137.