Intercultural Competence at Work SeAMK julkaisu B 160 | SeAMK kirjasto

Intercultural Competence at Work - uusi kansainvälinen yhteisjulkaisu

kategoria: Uutiset
#

Julkaisu koostuu artikkeleista, jotka esitettiin PROMINENCE-hankkeen etätapahtumana toteutetussa päätössymposiumissa SeAMKissa 19.11.2020. Erasmus+ -rahoitteisen hankkeen tavoitteena oli lisätä kulttuurienvälistä tietoisuutta ja osaamista tuottamalla vuorovaikutteista verkkomateriaalia korkeakoulujen käyttöön. Julkaisun kirjoittajat saivat valita teoreettisen, käytännöllisen tai esimerkiksi case-tyyppisen lähestymistavan. Tämän johdosta aiheet vaihtelevat kulttuurienvälisyyden ja globaalin ajattelutavan pohdinnasta pedagogisiin kurssitoteutuksiin monikielisesssä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Laine P., Némethová I. & Wiwczaroski T. (Eds.)
Intercultural Competence at Work
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 160