Hiilineutraali yritys -opas SeAMK julkaisu B 159 | SeAMK kirjasto

Hiilineutraali yritys -opas julkaistu SeAMKin julkaisusarjassa

kategoria: Julkaisut
#

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteiden tukemista varten tehtiin opas, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan sitä, miten hiilipäästöjä syntyy ja kuinka niitä voidaan ehkäistä. Opas kuvailee myös hiilijalanjälkilaskennan perusteet.

Julkaisu toimii yritysoppaan lisäksi myös alan oppikirjana ja se tarjoaakin aineistoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kiertotalouden opinnoissa. Julkaisu on kirjoitettu osana Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen rahoittama hanke. Julkaisua ovat olleet kirjoittamassa 15 asiantuntijaa 8 eri ammattikorkeakoulusta.

Kari Laasasenaho, Risto Lauhanen & Eija Lähteenmäki (toim.)
Hiilineutraali yritys : Opas päästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti pk-yrityksissä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 159