Sote-alan pk-yritysten liiketoimintaosaaminen | SeAMK kirjasto

Eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten liiketoimintaosaaminen

kategoria: Julkaisut
#

Tässä tutkimusraportissa esitellään eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten nykytilaa liiketaloudellisen osaamisen näkökulmasta. Tarkempina teemoina ovat digitalisaatio, markkinointi, strateginen johtaminen ja taloudellinen osaaminen. Selvitys on tehty osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa EAKR-rahoitteista Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hanketta.

Kyselyyn vastanneilla yrityksillä digitaalisuus on hyvällä tasolla. Yritysten talousosaaminen on taas vajavaista suhteessa ammattiosaamiseen. Toisaalta erilaista informaatiota käytetään kohtuullisen laajasti oman toiminnan arvioinnissa. Kyky innovoida uusia palveluja on keskitasolla. Yrityksistä 70 prosenttia tavoittelee kasvua. Lisäksi lähes kaikki yritykset uskovat tulevaan kasvuun.

Lue lisää kyselyn tuloksista ja toimenpide-ehdotuksia liiketoiminnan kehittämiseksi uudesta SeAMKin julkaisusta:

Sanna Joensuu-Salo, Salla Kettunen, Emilia Kangas, Kirsti Sorama, Henri Teittinen, Anu Aalto, Piia-Pauliina Mäntysaari & Marja Katajavirta
Sote-alan pk-yritysten liiketaloudellisen osaamisen nykytila Etelä-Pohjanmaalla
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 143