Etelä-Pohjanmaa matkailukohteena – uusi selvitys julkaistu

kategoria: Julkaisut
#

Etelä-Pohjanmaan matkailijaselvityksen 2021 tavoitteena oli tarve saada ajantasaista tietoa maakunnassa vierailevista matkailijoista ja heidän näkemyksistään maakunnan matkailupalveluista ja kohteista. Selvityksellä haluttiin myös osoittaa erilaisten selvitysten ja tutkimusten tarpeellisuus ja tärkeys matkailualan kehittämisen tukitoimenpiteenä alueella.

Selvityksen tulosten mukaan matkailijat olivat pääsääntöisesti varsin tyytyväisiä matkakokemuksiinsa Etelä-Pohjanmaalla ja olisivat valmiita suosittelemaan Etelä-Pohjanmaalla käyttämiään matkailupalveluita. Vaikka koronapandemian moninaiset vaikutukset matkailuun vuonna 2021 tulee ottaa huomioon tulkitessa selvityksen tuloksia, aineisto antaa hyvän kuvan maakunnan matkailijoiden näkemyksistä maakunnasta matkailukohteena ja maakunnan matkailupalveluista. Selvitys antaa tietoa sekä eteläpohjalaisen matkailun kehittämis- ja markkinointityöhön että matkailuyritysten hyödynnettäväksi.

Hannu Tuuri, Marja Katajavirta, Elina Hirvonen, Sanna Jyllilä & Elina Järvinen
Etelä-Pohjanmaan matkailijaselvitys 2021
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 168