Digitaalisuus sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksissä

kategoria: Julkaisut
#

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiosta puhutaan paljon ja siinä nähdään paljon mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysalan yhtenä erityispiirteenä on tarkka asiakkaan yksityisyyden suojan, eettisten kysymysten ja heikon aseman huomi­oiminen. Näin ollen mikä tahansa digitaalinen palvelu ei ole hyödynnettävissä sosiaali- ja terveysalalla. Mahdollisuuksia on silti paljon. Tässä raportissa esitellään erilaisia teknologi­sia ja digitaalisia ratkaisuja.

Raportissa kerrotaan myös eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten digitalisaation tilasta. Kyselyn tulosten mukaan yrityksillä on käytössään keskimäärin 3,7 sähköistä ja sosiaalisen median välinettä. Yritykset arvioivat oman digitaalisen osaamisensa melko hyväksi. Esteinä digitaalisuuden laajemmalle käytölle nähtiin mm. asiantuntija-avun kalleus ja löytäminen.

Lue koko raportti vapaasti verkossa:

Salla Kettunen, Sanna Joensuu-Salo, Piia-Pauliina Mäntysaari, Anu Aalto & Marja Katajavirta
Digitaalisuus muuttaa sosiaali- ja terveysalaa: osaamisen taso eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä sekä esimerkkejä uudesta liiketoiminnasta
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 150