Tietoa sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin

kategoria: Julkaisut
#

PRO SOS -hankkeessa on tavoiteltu uutta, vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä. Hankkeessa yksi keskeinen tavoite on ollut luoda sosiaalihuoltolain soveltamisen tukijärjestelmiä maakuntiin ja tämä teos on yksi väline siihen.

Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuoltolain alainen palvelu, jota ei laissa ole kuitenkaan erityisen tarkkaan määritelty. Tämän johdosta sosiaalityötä tekevillä on ollut tarve saada lisää tietoa siitä, miten palvelutarpeen arviointia voidaan tehdä ja millaisia asioita eri organisaatioissa tulee ottaa huomioon. Tämä julkaisu on kehittämishankkeen tuotos, joka pohjaa tutkimukseen ja hankkeessa tehtyihin käytännön kokeiluihin. Tavoitteena on tarjota tietoa, tukea ja toimintamalleja aikuissosiaalityön toimijoille – mukana on monia erilaisia näkökulmia ja kirjoittajia.

Lue koko julkaisu vapaasti verkossa:

Minna Zechner (toim.)
Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144