SeAMKin FramiPron projektiryhmä teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiantona selvityksen aivoterveyden edistämisestä Etelä-Pohjanmaalla | SeAMK kirjasto

SeAMKin FramiPron projektiryhmä teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiantona selvityksen aivoterveyden edistämisestä Etelä-Pohjanmaalla

kategoria: Julkaisut
#

Etenevät muistisairaudet ovat kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste, sillä ikääntyneiden määrän kasvaessa myös muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa. Tämä raportti sisältää kirjallisuuskatsauksen, asiantuntijahaastatteluja sekä koosteen Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien muistisairauksiin liittyvästä terveyden edistämisen aktiivisuudesta perustuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEAviisarin tietoihin. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, millaista ennaltaehkäisytyötä ja millaisia ennaltaehkäisyyn liittyviä hankkeita Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla on tehty niin muistisairauksien kuin sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen osalta. Asiantuntijahaastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, missä, miten ja kuka sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen ennaltaehkäisytyötä Etelä-Pohjanmaalla tekee, ja miten ennaltaehkäisytyöhön voisi asiantuntijoiden mukaan integroida muistisairauksien ennaltaehkäisyn.  TEAviisarin tulosten koosteella pyrittiin selvittämään, miten muistisairauksiin liittyvät kysymykset on huomioitu Etelä-Pohjanmaan eri kunnissa.

Lue lisää:

Tanja Lehtimäki, Isa Lepistö, Niina Yli-Hakuni, Riitta Kiili & Jenni Kulmala: Muistisairauksien ennaltaehkäisy Etelä-Pohjanmaalla: Lähtökohdat väestön aivoterveyden edistämisen vahvistamiseksi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 127.