Luovaa liiketoimintaa, kestävää kulttuuria SeAMK B 158 | SeAMK kirjasto

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri tutkii ja kehittää

kategoria: Julkaisut
#

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin vuosittainen artikkelijulkaisu kokoaa tänäkin vuonna yksikön tutkimustoimintaa ja sen tuloksia sekä erilaisia uusia pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Myös kansainvälisyys on vahvasti tässä artikkelikokoelmassa mukana: Osa artikkeleista perustuu yhteistyöhön ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Teoksen artikkelit jakaantuvat kolmeen pääteemaan: Oppiminen keskiössä, Yrityselämää kehittämässä ja Ilmiöitä ajassa. Artikkeleiden aiheet liikkuvat aina kielitieteestä yrittäjyyteen ja tietoverkoista kestävään kehitykseen.

Ari Haasio, Sanna Joensuu-Salo & Silja Saarikoski (toim.)
Luovaa liiketoiminta, kestävää kulttuuria
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 158