Ratkaisuja ruokaan SeAMK julkaisu | SeAMK kirjasto

Ratkaisuja ruokaan - SeAMKin ruoka-alan osaaminen esittäytyy tuoreessa artikkelikokoelmassa

kategoria: Julkaisut
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikössä koottu julkaisu on ajankohtainen läpileikkaus yksikön asiantuntijoiden tehtäväkentästä. Julkaisun teemat tuovat eri näkökulmia ruokaketjun kehittämiseen niin maatalouden, elintarviketeollisuuden kuin ruoan loppukäyttäjienkin näkökulmista. Tärkeässä roolissa on tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen ja uusien kasvun lähteiden hakeminen. Kirja käsittelee monipuolisesti ruokaketjun yritystoimintaa, alan digitalisaatiota, uusia tuotantoprosesseja, ruokaturvallisuutta sekä ravitsemusta ja ruokaelämyksiä. Kansainvälisyys on yksi kirjan teemoista.

Julkaisu on luettavissa vapaasti verkossa:

Risto Lauhanen, Taru Mäki, Leena Perämäki & Silja Saarikoski (toim.): Ratkaisuja ruokaan
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 135