Osallisuus ihmistyössä SeAMK julkaisu B 177 | SeAMK kirjasto

Osallisuutta edistämässä: Osallisuus ihmistyössä – uusi SeAMKin julkaisu

kategoria: Julkaisut
#

SeAMKin uuden artikkeliteoksen artikkeleissa tuodaan esille, millaisia osallistavia työ-, tutkimus-, kehittämis- ja opetusmenetelmiä ihmistyössä on kehitetty tai sovellettu viime aikoina sekä miten niitä hyödynnetään nyky-yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Julkaisu on laadittu vuoden 2022 aikana osana SeAMKin opetus- ja hanketoimintaa. Julkaisu liittyy myös SeAMKissa toimivan Osallisuuden yhteiskunta ja työelämä -tutkimusryhmän toimintaan. Lue lisää:

Hautamäki Tiina, Aalto Anu, Alaverdyan Aino & Saarikoski Silja (toim.)
Osallisuus ihmistyössä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 17t

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122873919