Lokakuun uutuuskirjavinkit | SeAMK kirjasto

Lokakuun uutuuskirjavinkit

#

Lokakuun uutuuskirjavinkit liittyvät pitkälti opiskeluun tai johtamiseen. Ensiksi luvassa on vinkkejä opiskelun sujuvoittamiseksi kirjassa Opiskelun taito. Seuraavaksi esitellään tekijänoikeusasioita kirjassa Opettajan tekijänoikeuskäsikirja. Kolmantena kirjana on vuorossa Oppimisen johtaminen työelämässä, jossa näkökulma on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisää johtamista on luvassa kirjassa Laita tieto töihin, jossa käsitellään tiedolla johtamista ja organisaation kehittämistä. Viimeisenä kirjavinkkikirjana on muista esitellyistä kirjoista poiketen tärkeä ajankohtainen aihe – ilmastonmuutos, jota käsitellään kirjassa Maaseudun tulevaisuus.

Nämä ja kaikki muut uutuudet löydät SeAMK-Finnasta. Tutustu ja tule lainaamaan!

 

Kati Tiirikainen
Opiskelun taito : kymmenen askelta kohti tutkintoa
Elpo, 2022

Opiskelun taito -kirja sisältää alanimekkeensä mukaisesti 10 alalukua, jossa kirjoittaja antaa ohjeita opiskelun sujuvoittamiseen. Teoksessa esitellään toimivia opiskelutekniikoita, annetaan vinkkejä ajankäyttöön ja tavoitteelliseen opiskeluun.

Pääajatuksena kirjassa on, että opiskelutaitojen ohella opiskelijan oma käsitys itsestä oppijana vaikuttaa opintojen etenemiseen. Opiskelutaitojen kehittäminen lisää oppimisen iloa, sillä toimivat opiskelutaidot vähentävät epämääräistä haahuilua ja siten samalla torjuvat opiskelu-uupumusta. Lukemista käsittelevissä osissa kirjoittaja opastaa myös tiedonhankintataitojen ja tieteellisen lukutaidon vahvistamiseen.

Teoksessa asioita käsitellään opiskelijoiden kokemusten kautta. Lisäksi se sisältää harjoituksia ja pohdittavia kysymyksiä, joiden avulla lukija voi konkreettisesti arvioida ja lujittaa opiskelutaitojaan.

Kati Tiirikainen on koulutukseltaan psykologi ja työskennellyt muun muassa uraohjauksen psykologina.

Kirsi Salmela
Opettajan tekijänoikeuskäsikirja : selviytymisopas tekijänoikeuksien viidakkoon
Edita, 2023

”Tymäkkä teos tekijänoikeuksista”, totesi kollega, kun kysyin hänen arviotaan Kirsi Salmelan uudesta käsikirjamaisesta teoksesta. Kirja sisältää neljä osiota: ensimmäisessä käydään läpi tekijänoikeuden perusteita ja kolmessa seuraavassa opettajan erilaisia rooleja suhteessa tekijänoikeuksiin – käyttäjänä, tekijänä ja opettajana.

Minä käyttäjänä -osiossa kerrotaan, miten opettaja saa käyttää erilaisia aineistoja opetuksessa. Osiossa käsitellään muun muassa Kopioston kopiointilupaa, kuvien käyttöä, CC-lisenssejä, opetuksen suoratoistoa sekä etä- ja verkko-opetusta.

Minä tekijänä -osiossa selvitetään opettajan tekijänoikeutta omaan materiaaliinsa ja minä opettajana -osiossa tekijänoikeustaitojen opettamista oppijoille.

Kirja tarjoaa myös vastauksia erilaisiin tekijänoikeuskysymyksiin, esimerkiksi ”Saako luokassa kuvata?” ”Saako YouTube-videoita esittää opetuksessa?” tai ”Saako oppikirjoista kopioida otteita ja jakaa niitä oppijoille?”. Kirja sisältää myös esimerkkejä tekijänoikeusneuvoston lausunnoista ja tuomioistuinten ratkaisuista.

OTK, VT Kirsi Salmela on erikoistunut tekijänoikeuksiin, erityisesti keskittyen teemaan opetuksen ja opettajien näkökulmasta.

Kirja on lainattavissa e-kirjana Ellibs-palvelusta (SeAMKin tunnuksilla) tai painettuna kirjana kirjastosta.

Jouni Suominen
Oppimisen johtaminen työelämässä
Tammertekniikka, 2023

Tässä teoksessa käsitellään työpaikalla tapahtuvan oppimisen johtamisen ja ohjauksen teoriataustaa ja käytäntöön viemistä. Tavoitteena on antaa eväitä ammatillisia opintoja ohjaaville kouluttajille ja opettajille, sekä organisaation koulutusvastaaville ja henkilöstöpäälliköille, joiden tehtävänä on kehittää henkilöstön osaamista ja ylläpitää hyvinvoivaa työilmapiiriä.

Kirja jakautuu neljään osaan, joista ensimmäisessä sukelletaan syvälle arvojen merkitykseen. Yritysten ja muiden organisaatioiden pohjimmaiset arvot vaikuttavat paljon siihen, millainen työilmapiiri organisaatiossa kehittyy. Tässä osiossa tutkitaan ihmistä, johtamista ja vallankäyttöä.

Toisessa osassa paneudutaan syvemmin oppimisprosessiin, ja käsitellään muun muassa sitä, miten oppijan intressit ja sitä kautta motivaatiot rakentuvat. Tässä osassa käsitellään myös oppimisteorioita ja oppimiskäsityksiä, ja tutkitaan sitä, mitä “tietäminen” onkaan.

Kolmannessa osassa käännytään kohti työelämää ja käsitellään oppimisen johtamisen haasteita työelämässä. Osiossa käsitellään laivanrakennusalaa case-esimerkkinä alan kehityksestä ja organisaatioiden käytäntöjen muuttumisesta. Lopussa käsitellään myös koulujen ja oppilaitosten työyhteisöjen rakenteita vallankäytön näkökulmasta.

Neljännen osan teema on oppimisen ohjaus työpaikoilla. Millaisia persoonia työntekijät ovat, miten heitä voisi parhaiten ohjata? Miten antaa rakentavaa palautetta? Kuinka kehittää huipputiimi, jolla on yrittäjämäinen asenne?

Teos on syväluotaava sukellus johtamisen ja oppimisen teoriataustaan.

Jani Listenmaa
Laita tieto töihin : tiedolla johtamisen käsikirja
Alma Talent 2023

Jani Listenmaan kirjassa Laita tieto töihin kerrotaan, mitä tiedolla johtaminen on, miten tiedolla johdettu organisaatio rakennetaan ja miten tiedolla johtamista tulee johtaa. Kirja auttaa ymmärtämään, millaista tietoa sinulla on käytössäsi ja miten sitä pitää johtaa, jotta tieto saadaan töihin ja tuottamaan arvoa. Tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan. Tämä kirja kertoo sinulle, miten se tehdään.

Kirja kokoaa käytännönläheisesti ja oivaltavasti pala palalta, mitä on tiedolla johtaminen, miten tiedolla johdettu organisaatio rakennetaan ja kuinka sitä johdetaan niin, että tieto saadaan töihin. Kirja yhdistää tiedon, teknologian, ihmiset ja strategialähtöisen johtamisen palvelemaan organisaation tavoitteita tiedolla johtamisen avulla. Se sopii kaikille johtamisesta ja organisaation kehittämisestä kiinnostuneille. Kirja kytkee tiedolla johtamisen osaksi organisaation tavoitteellista ja strategista johtamista sekä kulttuurin ja osaamisen kehittämistä.

Jani Listenmaa on Creatido Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on 15 vuoden ja satojen toimeksiantojen käytännön kokemus suomalaisten ja kansainvälisten suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Kirja on luettavissa e-kirjana Alma Talent Bisneskirjastossa (käytettävissä SeAMKin verkossa tai SeAMK-etäkäytön kautta) tai lainattavissa painettuna kirjana.

Tuuli Orasmaa
Maaseudun tulevaisuus
Vastapaino, 2023

Helsinkiläinen Orasmaa haastatteli tätä kirjaa varten maatalousyrittäjiä ympäri Suomen ja sukelsi heidän maailmaansa. Mitä viljelijät ajattelevat ilmastonmuutoksesta? Miten maatalouden haasteet voisi ratkaista oikeudenmukaisesti?

Maaseudun tulevaisuus nostaa esille ruoantuotannon moninaiset pulmat ilmastonmuutoksen edessä, kuten maatalouspolitiikan ristiriitaisuudet ja ruokamarkkinoiden ongelmat. Orasmaa kuvaa tarkkanäköisesti maaseudun ja kaupungin välistä juopaa, joka on uhka maataloudelle, maaseudulle, ympäristölle ja samalla koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudelle.