Liiketoimintaa koronan varjossa: selvitysraportti julkaistu

kategoria: Julkaisut, Uutiset
#

SeAMK toteutti syksyllä 2021 selvityksen Etelä-Pohjanmaan yritysten kasvun ja kehittämisen aktiviteeteista koronapandemian aikana. Lisäksi selvitettiin ajatuksia koronan jälkeisestä ajasta ja liiketoimintamallien kehittämisestä. Tutkimuksen rahoitti Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksella.

Selvityksen tulokset osoittavat, että eteläpohjalaiset yritykset ovat keskimäärin selvinneet koronapandemiasta hyvin, vaikka osalla toimialoista onkin ollut haasteita. Koronapandemia on myös siivittänyt erityisesti heikommin menestyneitä yrityksiä liiketoiminnan uudistamiseen.

Vastanneista yrityksistä selvästi yli puolet oli kasvuhakuisia. Kasvuhakuisilla yrityksillä oli ulkopuolisen asiantuntemuksen suhteen erilaiset tarpeet kuin muilla. Erityisesti korostuivat digitaaliseen markkinointiin liittyvät tarpeet. Panostaminen uuden kehittämiseen oli yhteydessä sekä kasvuun että menestymiseen. TKI-toiminnan kehittäminen yrityksissä on siis erityisen tärkeää.

Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa, Marja Katajavirta & Jere Talvitie
Eteläpohjalaisten yritysten menestys, strategiat ja tulevaisuuden suunnitelmat koronan aikana
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 170
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041929492