Kohti kannattavaa ja hiilineutraalia ruokaketjua - otteita SeAMK Ruoka -yksikön opinnäytetöistä

kategoria: Julkaisut
#

Uudessa SeAMK julkaisussa esitellään  Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka -yksikön ajankohtaisia ja teemaltaan kiinnostavia opinnäytetöitä. Kestävät ruokaratkaisut on yksi Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun painoaloista. Tämän julkaisun teemaksi muotoutui ”kannattava ja hiilineutraali ruokaketju”. Julkaisussa esitellään seitsemän ajankohtaista opinnäytetyötä, joiden punaisena lankana on se, että kiertotaloutta korostavan hiilineutraalin ruokaketjun pitää ottaa huomioon myös kannattavuusasiat. Ihmiset, eläimet ja ympäristö ovat osa ruokaketjun kokonaisuutta. Yksittäisen ympäristönäkökohdan korostaminen ei voi tapahtua ruokaketjun kannattavuuden kustannuksella tai päinvastoin.

Julkaisu on luettavissa vapaasti verkossa

Risto Lauhanen, Silja Saarikoski & Taru Mäki (toim.)
Kohti kannattavaa ja hiilineutraalia ruokaketjua – otteita SeAMK Ruoka -yksikön opinnäytetöistä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 145.